weekbericht N.970

05 maart 2021

Beste ouders, We zijn al weer een aantal weken bezig met het geven van fysiek onderwijs en daar zijn we erg blij mee. Tot ons genoegen verloopt dat redelijk soepel. We hebben geen meldingen van positieve testuitslagen binnengekregen. We hebben geen klas naar huis hoeven te sturen en we merken vooral dat de kinderen die er zijn het ook weer fijn vinden om er te zijn.
Van veel kanten ontvangen we begrip voor de genomen maatregelen die voor een groot deel in lijn liggen met de voorgeschreven richtlijnen. Daar waar nodig en/of mogelijk is, maken we onze eigen afwegingen. Ook krijgen we berichten van ouders met vragen over onze afwegingen. Namens onze bestuurder bied ik u bijgevoegde brief hierover aan.
We krijgen ook vragen binnen betreffende als er wel iemand een positieve testuitslag heeft en er eventueel klassen in quarantaine dienen te gaan.
Als we te horen hebben gekregen dat iemand een positieve testuitslag heeft, dan vragen we eerst advies aan de GGD. Als we besluiten dat een klas in quarantaine dient te gaan, lichten we de ouders van de betreffende klas in. Uiteraard zeggen we niet wie degene is die een positieve testuitslag heeft ontvangen. We doen dit op een zorgvuldige wijze, zodat er geen sprake kan zijn van ‘schuld geven’ of anderszins ongewenst gedrag. Uiteraard is het de verantwoordelijkheid van ouders op welke wijze zij het hun kind vertellen. Ieder kind is immers anders en ook de wijze van opvoeden is verschillend. Als u informatie wil over hoe u hiermee met uw kind kan praten, is bijgevoegd artikel ‘Kinderen en Coronavirus’ misschien iets dat u kunt gebruiken.
Tijdens de thuiswerkperiode hebben we enkele studiedagen/-middagen niet door laten gaan om zo er voor te zorgen dat de structuur van het thuiswerken zo duidelijk mogelijk was voor de kinderen. Nu we weer fysiek onderwijs geven, hebben we bewust gekozen de geplande studiedagen/middagen wel door te laten gaan. Het belangrijkste argument is dat het ook in deze tijd (en misschien beter: juist in deze tijd) belangrijk is om te blijven werken aan de onderwijskwaliteit om er voor te zorgen dat alle kinderen het beste onderwijs ontvangen. Dat verdienen zij namelijk.
Het team van Basisschool Tiliander


Beste ouders, De eerste twee maanden op de mooie Tiliander is voor mij als een sneltrein voorbij gegaan. Het blijft een natuurlijke een rare periode. Zo anders dan anders. Daar hebben we mee te dealen en dat valt niet altijd mee. Zo veel personen, zo veel persoonlijke ervaringen, zo veel meningen. Ondertussen willen we er staan voor de ontwikkeling van alle kinderen. Daar werken alle leerkrachten ontzettend hard voor. Daar werken alle leerlingen ontzettend hard voor. In deze twee maanden kan ik u ook gerust stellen want van wat ik hier op school heb gezien schept bij mij veel vertrouwen. Vertrouwen dat de leerkrachten de goede dingen goed doen. Vertrouwen dat de kinderen sterker zijn dan wij denken. Vertrouwen dat zij beter omgaan met de huidige situatie dan wij vermoeden.
Laat de kinderen doen waar ze goed in zijn: zichzelf ontwikkelen. Laat de leerkrachten doen waar ze goed in zijn: de kinderen begeleiden in dit proces van ontwikkeling. Als er vragen c.q. opmerkingen zijn over corona en aanverwante artikelen, wil ik iedereen vragen om deze bij mij neer te leggen.
Ik heb er alle vertrouwen in dat wij samen op een goede manier leren omgaan met de huidige situatie. Dank voor jullie vertrouwen.
Marcel Pennings


Studiemiddag Tijdens de studiemiddag eind februari zijn we onder deskundige begeleiding vanuit de BVS (Begeleidingsdienst Vrije Scholen) druk bezig geweest met de wijze waarop we nog meer zicht kunnen krijgen en houden op de ontwikkeling van uw kind. Pedagogische-didactische overzichten waarop van elk kind de onderwijsbehoefte in beeld wordt gebracht en groepsplannen en/of periodeplannen waarbij de leerinhouden in beeld worden gebracht zijn twee voorbeelden van waar we mee bezig zijn, als we zelf achter in de schoolbankjes zitten. Een leven lang leren geldt ook voor ons.


Agenda: U begrijp dat het een en ander mede afhankelijk is van de ontwikkelingen op het gebied van het Covid-virus.
* Ouderavonden vervallen voorlopig
* Vrijdag 12 maart: Studiemiddag, hele school uit om 12.00 uur
* Vrijdag 26 maart: Palmpasen, school uit om 13.00 uur
* Donderdag 1 april: Paasviering op school, school uit om 13.00 uur
* Vrijdag 2 april: Goede vrijdag, geen school
* Maandag 5 april: Tweede paasdag, geen school