weekbericht N.969

26 februari 2021

Beste ouders, Na de voorjaarsvakantie hebben we al weer de eerste schoolweek achter de rug. Wat is het toch fijn om alle leerlingen weer op school te zien. Weliswaar onderwijs met aanpassingen. Iedere klas creëert zijn eigen bubbel. Klasoverstijgende activiteiten vinden er niet plaats. Iedereen hoopt op de tijd dat dit weer wel mogelijk is. Voorlopig blijven wij ons houden aan de welbekende richtlijnen. Gelukkig kunnen we ons onderwijs binnen deze richtlijnen goed inrichten: lezen, taal, rekenen, kunstzinnige verwerking, schilderen, verbinding met elkaar zoeken en vinden, enz. Na de mooie sneeuw schijnt nu de zon weer. Geniet er van want volgende week is het al weer maart en maart roert vast en zeker weer zijn staart. Groetjes, Het team van Basisschool Tiliander


Nieuwe MR leden gezocht! Beste ouders en leerkrachten van de Tiliander. Na drie mooie jaren wordt het tijd om het stokje van de MR over te dragen.
Afhankelijk van het aantal enthousiaste reacties dat we hopen te ontvangen zijn we per 1
maart a.s. op zoek naar 1 of 2 ouders en 1 of 2 leerkrachten om de huidige MR te gaan
vervangen.
Wat doet de MR ook al weer?
Over sommige onderwerpen moeten we als MR mee denken zoals de begroting en de
aanstelling van een nieuwe schoolleider en over sommige zaken mogen we mee denken,
zoals de verbouwing van enkele jaren geleden. Ook zijn wij uiteraard aanspreekpunt voor
alle ouders op school over zaken die voor ouders belangrijk kunnen zijn om te bespreken
met de school.
Jullie reacties kunnen jullie tot uiterlijk 30 april sturen naar het emailadres van de MR:
MR@tiliander.nl
We horen graag van jullie. Met vriendelijke groeten, Richard, Martin, Anke en Eva


Aanmelden broertjes en zusjes Als u verzekerd wilt zijn van een plekje voor het broertje of zusje van uw kind willen wij u vragen om er aan te denken even een inschrijfformulier in te vullen en op school af te geven. Zij krijgen voorrang bij plaatsing boven nieuwe aanmeldingen. Op onze website kunt u het inschrijfformulier terugvinden:
https://www.tiliander.nl/bestanden/aanmeldformulier-tiliander.pdf


Studiemiddagen Op vrijdag 12 maart en woensdag 21 april is er een studiemiddag voor de lagere school én de kleuters. De gehele school is dan om 12.00 uur uit.


Agenda: U begrijpt dat het een en ander mede afhankelijk is van de ontwikkelingen op het gebied van het Covid-virus.
* Ouderavonden vervallen voorlopig
* Vrijdag 12 maart: Studiemiddag, hele school uit om 12.00 uur
* Vrijdag 26 maart: Palmpasen, school uit om 13.00 uur
* Donderdag 1 april: Paasviering op school, school uit om 13.00 uur
* Vrijdag 2 april: Goede vrijdag, geen school
* Maandag 5 april: Tweede paasdag, geen school