weekbericht N.968

12 februari 2021

Fijne vakantie Beste ouders, De eerste schoolweek waarbij de kinderen weer op school waren hebben we achter de rug. Wat was het fijn om alle kinderen weer te mogen begroeten. We hebben de week afgesloten met een carnavalsviering. Weliswaar anders dan voorgaande jaren, maar dat brengt de tijd met zich mee. Het was zeker een leuke afsluiting. Nu gaan we even een weekje bijkomen van de hectische periode. Vanaf maandag 22 februari zien we de kinderen weer terug. We gaan er van uit onder dezelfde omstandigheden, richtlijnen en maatregelen als waar we de vakantie mee ingaan.
Voor nu wensen wij iedereen een fijne vakantie! Na de vakantie hebben we in de eerste week een studiemiddag gepland. Omdat wij het belangrijk vinden dat we aandacht blijven besteden aan de onderwijskwaliteit, gaan deze studiemomenten voor het team gewoon door. Houd u hier rekening mee. Verderop in dit weekbericht staan de data.
Het team van Basisschool Tiliander


Nieuwe vacatures Stichting Pallas heeft een tweetal nieuwe vacatures. Pallas zoekt een ambtelijk secretaris GMR en een vervangend leerkracht bij de VBS in Eindhoven. Bent of kent u iemand die interesse heeft, meer informatie vindt u in de bijlagen.


Studiemiddagen Zoals in de jaaragenda vermeld zijn er binnenkort drie studiemiddagen. De eerste is op dinsdag 23 februari en is alleen voor de lagere school, de kinderen zijn om 12.00 uur uit. De kleuters gaan dus wel gewoon tot 13.00 uur naar school.
De tweede en derde op vrijdag 12 maart en woensdag 21 april zijn voor de lagere school én de kleuters. De gehele school is dan om 12.00 uur uit.

Agenda U begrijp dat het een en ander mede afhankelijk is van de ontwikkelingen op het gebied van het Covid-virus.
* Ouderavonden vervallen voorlopig
* Maandag 15 t/m vrijdag 19 februari: Voorjaarsvakantie
* Dinsdag 23 februari: Studiemiddag, alleen lagere school uit om 12.00 uur
* Vrijdag 12 maart: Studiemiddag, hele school uit om 12.00 uur