weekbericht N.967

05 februari 2021

Opening school 8 februari Beste ouders, We mogen weer open. Om alles zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen hebben we het protocol aangepast aan de huidige situatie. Zoals de schooltijden en breng- en ophaalplaatsen. Lees dit aandachtig door zodat u weet wat de bedoeling is. Deze logistieke organisatie kan alleen slagen als we het allen stipt uitvoeren. In de bijlage van deze mail het protocol inclusief plattegronden. We zijn blij om alle kinderen weer te mogen begroeten.


Zoen- en zoefstrook Zoals vorige week al genoemd: bij de school ter hoogte van het fietsenhok is de parkeerruimte aan beide zijden van de weg door de gemeente benoemd als “zoen- en zoefstrook”. Dit is aangegeven door onderstaande borden en rode belijning. Hier mag u maximaal 5 minuten stilstaan voor het wegbrengen en ophalen van uw kind(eren). De strook loopt van de hoek van de straat tot aan de verkeersdrempel. De gemeente heeft ondertussen middels belijning op de weg nog verduidelijking aangebracht. Nu is deze zoen- en zoefstrook aan beide zijden van de weg en ook vlak bij de ingang voor de fietsen. Dit vraagt extra aandacht voor elkaars veiligheid. Laten we rekening met elkaar houden en zeker met onze kinderen.


Oude maar functionerende computers Binnen de school zijn er een aantal oude pc’s, beeldschermen en toetsenborden over. Ouders die hiervoor belangstelling hebben mogen zich melden via de mail: info@tiliander.nl


Stichting Leergeld In de bijlage informatie over stichting leergeld en wat deze stichting voor u zou kunnen betekenen. De Ouderbijdrage voor dit schooljaar 2020/2021 wordt nog vergoed, ook als hij in 2021 wordt aangevraagd. Op de website meer informatie over Stichting leergeld https://www.leergeld.nl/tilburg/


Carnaval lagere school Nu we weer naar school mogen, zullen we de week feestelijk afsluiten. En wel met het carnavalsfeest! Helaas geen workshops, presentaties en hossen in de zaal. Het feest zal in de eigen klas plaatsvinden. Elke leerkracht zal er een feestelijke dag van maken dat past bij de leeftijd van de kinderen. Wij beseffen dat het kort dag is voor het in elkaar knutselen of naaien van een verkleedpak dat past binnen het thema van de klas, vandaar dat we het dit jaar vrij laten in hoe de kinderen verkleed naar school komen. Uiteraard gelden de volgende regels nog steeds: geen maskers, schmink, wapens en horror afbeeldingen. We gaan er met de kinderen een fijne en carnavaleske dag van maken! En daarna vol vrolijkheid de welverdiende vakantie in. Alle kinderen zijn om 13.00 uur uit.
Alaaaaaaaaaaaaf!


Carnaval kleuters In de kleuterklas wordt het kabouterfeest gevierd. In de bijlage van deze mail een brief met meer informatie over het kabouterfeest in de kleuterklassen.


Vacatures Stichting Pallas heeft een tweetal vacatures voor leerkracht. Bent of kent u iemand die interesse heeft, ze zijn te vinden in de bijlagen van deze mail.
Studiemiddagen Zoals in de jaaragenda vermeld zijn er binnenkort drie studiemiddagen. De eerste is op dinsdag 23 februari en is alleen voor de lagere school, de kinderen zijn om 12.00 uur uit. De kleuters gaan dus wel gewoon tot 13.00 uur naar school.
De tweede en derde op vrijdag 12 maart en woensdag 21 april zijn voor de lagere school én de kleuters. De gehele school is dan om 12.00 uur uit.


Agenda U begrijp dat het een en ander mede afhankelijk is van de ontwikkelingen op het gebied van het Covid-virus.
* Ouderavonden vervallen voorlopig
* Vrijdag 12 februari: viering carnaval op school, school uit om 13.00 uur
* Maandag 15 t/m vrijdag 19 februari: Voorjaarsvakantie
* Dinsdag 23 februari: Studiemiddag, alleen lagere school uit om 12.00 uur
* Vrijdag 12 maart: Studiemiddag, hele school uit om 12.00 uur