weekbericht N.966

29 januari 2021

Covid update Ten aanzien van maatregelen tegen het covid-virus zijn er voor de school op dit moment geen veranderingen. Het kabinet geeft aan dat de eerste stap om uit de lock down te komen het openen van de basisscholen is. We wachten dus -samen met jullie- de berichtgevingen af. Gaan de basisscholen weer open op 8 februari? Blijven we dicht tot de voorjaarsvakantie? Dat zijn de vragen die iedereen zich stelt. Ook wij! We volgen de ontwikkelingen op de voet. Wij blijven in ieder geval ons best doen om het thuisonderwijs zo goed als mogelijk te faciliteren. In deze weekbericht hebben we voor u een artikel opgenomen van onze begeleidingsdient BVS met tips voor thuisonderwijs met meerdere kinderen. Blijf voorzichtig en wees gezond!

Zoen- en zoefstrook Bij de school ter hoogte van het fietsenhok is de parkeerruimte aan beide zijden van de weg door de gemeente benoemd als “zoen- en zoefstrook”. Dit is aangegeven door onderstaande borden. Hier mag u maximaal 5 minuten stilstaan voor het wegbrengen en ophalen van uw kind(eren). De strook loopt van de hoek van de straat tot aan de verkeersdrempel. Zie bijlage bij deze mail voor een situatieschets. De gemeente gaat middels verf op de weg nog verduidelijking aanbrengen in de toekomst.


Vacature Het bestuursbureau van Stichting Pallas zoekt per 1-4-2021 een Bestuursondersteuner voor de bestuurder en staf van Pallas. In de bijlage van deze mail vindt u de gehele vacaturetekst. Reageren kan tot en met dinsdag 2 februari.


Emailadressen Alle medewerkers van de school hebben een tiliander-emailadres, bestaande uit de eerste letter van de voornaam-punt-achternaam@tiliander.nl. Dit emailadres wordt vanaf nu door alle medewerkers gebruikt voor berichtgeving naar buiten toe.


Nieuwe schoolapp Het grootste gedeelte van de ouders heeft de school app al in gebruik, bent u al nieuwsgierig geworden? U kunt hem downloaden in de app store en kunt via de app alle info van school ontvangen zodat u het altijd bij de hand. Heeft u de app gedownload, dan ontvangt u de berichten dus niet meer via de email. Feedback over deze app ontvangen we natuurlijk graag. U kunt dit sturen naar s.vandervalk@tiliander.nl.


Agenda U begrijpt dat het een en ander mede afhankelijk is van de ontwikkelingen op het gebied van het Covid-virus.
* Ouderavonden vervallen voorlopig
* Vrijdag 12 februari: viering carnaval op school, school uit om 13.00 uur
* Maandag 15 t/m vrijdag 19 februari: Voorjaarsvakantie


Thuisonderwijs met meerdere kinderen Hoe kunnen ouders voor meerdere kinderen in het gezin thuisonderwijs organiseren? Van ouders die thuisonderwijs moeten begeleiden, wordt veel gevraagd. Soms vindt deze begeleiding plaats naast het thuiswerken. Onlangs sprak ik een ouder van een gezin met kinderen van verschillende leeftijden, waarvan één op de middelbare school zit. Onduidelijk was met welke vraag deze moeder onze helpdesk benaderde. Bij het doorvragen, bleek dat zij zich schaamde voor het feit dat ze haar kinderen niet goed aan het werk kon krijgen. Vooral de puber vond de nieuwe situatie lastig, wilde niet starten met eigen schoolwerk en stoorde de jongere kinderen tijdens hun werk. Ik denk dat dit wel herkenbaar is voor meerdere ouders. Hoe zorg je ervoor dat iedereen aan zijn schoolwerk komt? En hoe houd je hen gemotiveerd? Maar vooral; hoe zorg je ervoor dat de sfeer in huis positief blijft. De volgende tips zouden hierbij kunnen helpen.

Neem contact op met school. Praten met (en mogelijk ook zien van) de juf of meester over de nieuwe situatie vinden kinderen prettig en kan gerust stellen. Voor middelbare scholieren kan contact opnemen met de mentor helpen. De mentor kan duidelijk maken dat schoolwerk een vast en verplicht onderdeel is van de dag ondanks dat de school is gesloten. De mentor -in plaatst van de ouders- spreekt dan namens de school. Dat zorgt voor een scheiding tussen school en thuis.

Stel een dagschema op. Middelbare scholieren kunnen een ander dagritme hebben. Maak samen een dagschema waarin er rekening wordt gehouden met het dagritme. Laat uw kind dus zelf mee bepalen wanneer het huiswerk wordt gemaakt en wie er wordt benaderd ( leraar, ouder etc) als het niet lukt. Op deze manier creëer je eigenaarschap over het leerproces. Ook andere activiteiten krijgen een plek op het dagschema, zoals hobby’s, huishoudelijke klusjes etc. Per dag kun je vragen aan het kind of het tevreden is over het volgen van het leerschema of dat er de volgende dag bijgesteld moet worden en wat ervoor nodig is wanneer het kind wel tevreden is. Vier de successen! Geef complimenten.

Laat de oudere kinderen de jongere kinderen helpen. Als de oudere kinderen klaar zijn met hun schoolwerk kunnen zij ook de jongere kinderen helpen. Een duidelijke verantwoordelijkheid hierin doet oudere kinderen groeien. ‘Jij bent zo goed in Engels zou jij je zusje hier elke dag een kwartiertje mee helpen.’ Dit kan de ouders ook ontlasten.

Praat met je kinderen over de coronacrisis. Het is belangrijk om met je kinderen te bespreken wat de coronacrisis voor hen betekent, maar ook voor jou. Je kunt proberen te onderzoeken wat de behoefte is van je kinderen en wat zij nodig hebben om binnen
deze context te kunnen functioneren. Ook is het belangrijk om met je kinderen stil te staan bij jouw behoeftes.

Leg de lat niet te hoog. Het is onmogelijk om thuis het onderwijs zoals kinderen dat gewend zijn volledig zelf te verzorgen. Je bent immers geen docent. Probeer dus in afstemming met wat de school eist niet nog eens extra druk op de kinderen te leggen om te presteren. Bewaak ook de vrijetijd. En in die vrijetijd is het weer belangrijk om een evenwicht te vinden tussen wat kinderen graag voor zichzelf willen doen (ruimte om zich terug te trekken), maar ook juist ruimte te maken voor bijzondere activiteiten die het gezin juist hechter kunnen maken.
Geef aandacht aan zaken die je wel kunt beïnvloeden in het gezin.
Ik hoorde van een gezin dat op toerbeurt elke dag iets voor het bejaardencentrum om de hoek deed. Dat varieerde van het bakken van cup-cakes door de oudste tot het schrijven van ansichtkaarten door de jongste. Maar ook de ouders deden een duit in het zakje. Moeder liet tulpen bezorgen en vader nam een filmpje op om het zorgpersoneel dat in het bejaardenhuis werkte te bedanken. Ik hoorde van een vader die elke vrijdag een escaperoom organiseerde in de eigen huiskamer. Een puber probeerde het hele gezin op de leiden tot goochelaar en een kleuter maakte van alle gehamsterde eetwaar een dominobaan in het huis. Probeer naast angst en onzekerheid en dat wat gedaan moet worden ook ruimte te maken om bijzondere dingen te doen.