Weekbericht N.964

15 januari 2021

Covid update Verlenging van de lockdown met drie weken. Onderzoek naar de gevolgen van de Britse variant. Afhankelijk van het resultaat van dit onderzoek mogen de scholen misschien eerder open. Nog veel onduidelijkheid dus. Voor nu zetten we het thuisonderwijs nog even door. Dit valt niet altijd mee. Zelf thuis werken én daarnaast er voor zorgen dat zoon/dochter hun schoolwerk ook nog doen, is niet altijd even gemakkelijk. Dat begrijpen we heel goed.
Ook voor de juffen en meesters is het anders dan anders. Het mogelijk maken van het thuiswerken, het contact willen onderhouden met alle leerlingen én daarnaast ook nog de noodopvang bemannen. Dat is eigenlijk een dubbele baan. Wij vragen u daarom echt alleen van de noodopvang gebruik te maken als het niet anders kan. U kunt zich voor de noodopvang met een werkgeversverklaring richten tot onze schoolleider via de email m.pennings@tiliander.nl.

Voor alle duidelijkheid:
-De noodopvang van de school is alleen tijdens de reguliere schooltijden!
-Als u toch geen gebruik maakt van de noodopvang omdat u bijvoorbeeld toch een andere oplossing heeft (ook voor één dag) en/of uw zoon/dochter is ziek, wilt u dit dan zo snel mogelijk telefonisch aan school doorgeven. Dit in verband met het aantal medewerkers op de noodopvang.
-Kinderen van de lagere school voor de noodopvang verzamelen zich om 8.25 uur bij de
fietsenstalling. Zij kunnen na afloop van de noodopvang ook daar weer worden
opgehaald.
-Kinderen van de kleuterschool voor de noodopvang verzamelen zich om 8.35 uur bij het
podium op het voorplein. Zij kunnen na afloop van de noodopvang ook daar weer
worden opgehaald.
Om u te helpen bij het thuisonderwijs adviseren wij de volgende richtlijnen wat betreft de
tijd die aan het schoolwerk besteed kan worden:
Klas 1 en 2: circa 2 uren
Klas 3: circa 3 uren
Klas 4: circa 3 ½ uren
Klas 5 en 6: circa 4 uren.
Over de verdeling van de tijd over de verschillende vakgebieden hebben de leerkrachten u al
eerder geïnformeerd. Het betreft in ieder geval dagelijks rekenen-taal-periodeonderwijs
aangevuld met kunstzinnige activiteiten.
Wees voorzichtig en blijf gezond!


Voortgezet Vrijeschool regio Tilburg mogelijk dit jaar nog van start! Geweldig nieuws: lees er alles over in bijgevoegd document!


Nieuwe schoolapp Tiliander heeft een eigen schoolapp! Eerder had u hier al informatie over gekregen.
Ongeveer de helft van de ouders heeft de app inmiddels geactiveerd. Graag zouden wij zien
dat alle ouders er gebruik van gaat maken, zodat de communicatie overzichtelijker wordt.
We hebben de informatie nogmaals toegevoegd in de bijlage.


Agenda U begrijp dat het een en ander mede afhankelijk is van de ontwikkelingen op het gebied van
het Covid-virus.
* Ouderavonden vervallen voorlopig
* Woensdag 20 januari: studiedag wordt verschoven naar een andere datum.
* Vrijdag 12 februari: viering carnaval op school, school uit om 13.00 uur
* Maandag 15 t/m vrijdag 19 februari: Voorjaarsvakantie