Weekbericht N.957

06 november 2020

Corona update Het tijdelijke besluit dat de ouderavonden op school niet doorgaan tot 30 november a.s. verleng ik tot de komende Kerstvakantie. Leerkrachten mailen alle noodzakelijke informatie naar u. Voor algemene schoolzaken kunt u altijd mailen met; l.jiran@tiliander.nl


Tuinhulp gezocht De strook tussen de fietsenstalling en het hek willen we omtoveren in een bloemenzee. Er liggen bolletjes klaar die geplant mogen worden. Wie heeft er tijd en zin om dit i.o.m. Sandra te doen?


Nieuwe groep op Windekind Vanwege de start van een extra Windekind groep op woe/vr , hebben wij plek voor nieuwe kinderen! Windekind is een peutergroepje binnen basisschool Tiliander voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Heb je vragen of wil je een kijkje komen nemen, neem gerust contact op met een van onze peuterjuffies of kijk op www.kinderopvangistia.nl


Interesse voor voorschoolse opvang Sterrekinderopvang BSO Tiliander heeft vanuit enkele ouders de vraag gekregen of er voorschoolse opvang(VSO) georganiseerd kan worden
Graag horen we of er interesse is, bij voldoende animo gaan we dit bekijken.
Mochten er ouders zijn die graag hun kind vóór school naar de BSO willen brengen dan kunt u mailen naar c.hendriks@sterrekinderopvang.nl. Vermeld hierbij de dag of dagen. Half november krijgt u dan bericht. Op dit moment zijn er nog te weinig aanvragen en kunnen kinderen naar de VSO op de sport BSO Drieburcht.


KERSTSPEL 2020 Juist in deze tijd van onzekerheid is het mooi om ons samen te verbinden met de kersttijd.Wat daar, zeker op Vrije scholen, echt bijhoort, is het kerstspel, gespeeld door het lerarencollege. Het spel kan in zijn traditionele vorm niet gespeeld worden dit jaar vanwege alle maatregelen, maar achter de schermen wordt door het team ontzettend hard gewerkt om voor jullie, ouders en kinderen, een alternatief te bieden, zodat we toch samen het gevoel van het naderende kerstfeest kunnen ervaren. Dit zal plaatsvinden op donderdag 17 december in de vorm van een wandeling door het kerstverhaal heen! De oeroude beelden van het verhaal komen dan voor jullie tot leven op een veilige en verantwoorde manier, conform de richtlijnen van de overheid. Vanaf 1 december kunnen jullie je daarvoor in een tijdslot inschrijven. Informatie over de groepsgrootte, veiligheidsregels en het inschrijven via de site van Tiliander volgt nog. Schrijf de datum vast in je agenda en begin met verheugen!
Namens het team, Hester en Marjolein


Agenda: * Woensdag 11 november: Viering Sint Maartensfeest op school. Vrijdagavond 13 november vervalt
* Woensdag 2 december: Studiedag, alle kinderen vrij
* Vrijdag 4 december: Sinterklaasviering op school