Weekbericht N.956

30 oktober 2020

Indeling fietsenstalling De fietsenstalling is sinds kort ingedeeld in vakken voor de kleinere en grotere fietsen. Het is de bedoeling dat zo de kleinere kinderen beter hun fiets kunnen pakken en ook minder fietsen omvallen en beschadigd raken.


Nieuwe groep op Windekind Vanwege de start van een extra Windekind groep op woe/vr , hebben wij plek voor nieuwe kinderen! Windekind is een peutergroepje binnen basisschool Tiliander voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Heb je vragen of wil je een kijkje komen nemen, neem gerust contact op met een van onze peuterjuffies of kijk op www.kinderopvangistia.nl


Interesse voor voorschoolse opvang Sterrekinderopvang BSO Tiliander heeft vanuit enkele ouders de vraag gekregen of er voorschoolse opvang(VSO) georganiseerd kan worden
Graag horen we of er interesse is, bij voldoende animo gaan we dit bekijken.
Mochten er ouders zijn die graag hun kind vóór school naar de BSO willen brengen dan kunt u mailen naar c.hendriks@sterrekinderopvang.nl. Vermeld hierbij de dag of dagen. Half november krijgt u dan bericht. Op dit moment zijn er nog te weinig aanvragen en kunnen kinderen naar de VSO op de sport BSO Drieburcht.


Sint Maarten In de bijlage een brief met informatie over de viering van het Sint Maartensfeest op school dit jaar.


Agenda: * Woensdag 11 november: Viering Sint Maartensfeest op school. Vrijdagavond 13 november vervalt (zie brief).
* Woensdag 2 december: Studiedag, alle kinderen vrij