Weekbericht N.953

02 oktober 2020

Corona Update Afgelopen maandag heeft de Rijksoverheid laten weten strengere maatregelen te moeten nemen om een mogelijke lock-down te voorkomen. Het onderwijs valt onder een grotere groep uitzonderingen, waardoor er op dit moment gelukkig geen grote veranderingen aangekondigd zijn. Het hoofddoel van onze school is het verzorgen en continueren van ons onderwijs. Dat is al een hele klus waar we met zijn allen hard voor werken! Om dit hoofddoel een grotere kans van slagen te geven heb ik in goed overleg besloten dat alle klassen-ouderavonden t/m 30 november 2020 worden uitgesteld.
Tot die tijd zijn er dus geen ouderavonden. De regelmatige aanwezigheid van ouders in de school is een risico voor uitbraak van het virus en dat wil ik zo veel mogelijk beperken.
Alleen absoluut noodzakelijke bezoeken van ouders in de school zijn mogelijk met handhaving van triage vooraf. Bv bij individuele oudergesprekken. U wordt meer en vaker schriftelijk door de leerkrachten geïnformeerd over klassenzaken.


Geen mondkapjes in primair onderwijs Naar aanleiding van de oproep van premier Rutte gisteravond om mondkapjes te dragen in openbare ruimtes, hebben ministers van Engelshoven en Slob vandaag overlegd met de onderwijssector over wat dit betekent voor het onderwijs. Met de onderwijsorganisaties is afgesproken dat het advies voor het gebruik van mondkapjes niet voor het primair onderwijs geldt.
Het nieuwe dringende advies geldt niet voor het primair onderwijs, omdat het aantal (clusters van) besmettingen onder de 12 jaar aanzienlijk lager is. Voor het primair onderwijs blijft gelden dat 1,5 meter afstand tussen leerling en docent niet nodig is.


Beslisboom In de bijlage van deze mail ontvangt u een nieuwe beslisboom over wanneer verkouden kinderen toelaten op school.


Nieuwe groep op Windekind Vanwege de start van een extra Windekind groep op woe/vr , hebben wij plek voor nieuwe kinderen! Windekind is een peutergroepje binnen basisschool Tiliander voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Heb je vragen of wil je een kijkje komen nemen, neem gerust contact op met een van onze peuterjuffies of kijk op www.kinderopvangistia.nl


Agenda: * Donderdag 15 oktober: school uit voor de kleuters en Peronniek leerlingen om 13 uur en voor de lagere school om 12 uur i.v.m. een studiemiddag.
* Vrijdag 16 oktober: Personeelsdag, alle kinderen vrij
* Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober: Herfstvakantie