Vacature Directeur

Weekbericht N.941

29 mei 2020

Nieuwe schoolleider Tiliander In de afgelopen maanden is er een procedure geweest met als doel het werven van een nieuwe schoolleider voor bs Tiliander per 1 augustus 2020. Uiteindelijk heeft de bestuurder van Stichting Pallas, waar wij als school bij zijn aangesloten, geoordeeld en besloten dat er geen benoembare kandidaat is die het schoolleiderschap per 1 augustus a.s. over gaat nemen. Na de zomervakantie begint er in september een tweede ronde met de werving van een nieuwe schoolleider per 1 januari 2021. Ondergetekende heeft aangegeven dat hij tot die tijd schoolleider blijft. Met vriendelijke groet, Ladja Jiran.


Update t.a.v. school i.v.m. coronamaatregelen.
Hierbij opnieuw de berichtgeving van 25 mei jongsleden. Het regulier basisonderwijs mag vanaf 8 juni a.s. weer volledig open, tenzij er serieuze contra-indicaties volgen. PO-raad en onderwijsprofessionals zijn blij met deze beslissing. Het is verheugend dat we weer met volledige klassen aan de slag kunnen!
Wat betekent dit concreet voor onze school:
-Het huidige protocol dat geldt t/m vrijdag 29 mei wordt met een week verlengd tot 8 juni a.s.
Dat betekent dat leerlingen van cohort 1 op dinsdag 2 juni en donderdag 4 juni les hebben en leerlingen uit cohort 2 op woensdag 3 juni en vrijdag 5 juni les hebben. Maandag 1 juni is 2e Pinksterdag en is voor iedereen vrij.
-Vanaf maandag 8 juni zijn alle kinderen weer aanwezig en van harte welkom! Dan stopt ook de noodopvang. De richtlijnen en afspraken die gemaakt zijn in deze huidige fase worden meegenomen naar de periode vanaf 8 juni. Juist met een volledige opening dient iedereen zich hier goed aan te houden! Het is nog steeds niet mogelijk dat ouders op de speelplaats of in de school komen. Ook niet voor brengen en afhalen van leerlingen bij de BSO. In de afgelopen periode verliep het geheel soepel. Toch wil ik een punt van aandacht vermelden: bij het brengen en halen van de eerste klas leerlingen bleven regelmatig ouders wachten en praten totdat de leerlingen met de juf naar binnen gingen. Dit is niet conform de richtlijn en zeker met een verdubbeling van de kinderen vanaf 8 juni kan dit niet. Ik verzoek u vriendelijk doch dringend weg te gaan indien u afscheid hebt genomen van uw kind en het kind bij de juf is. Alle andere richtlijnen en afspraken blijven van kracht: ook de verschillende breng - en ophaaltijden van kleuters en lagere school leerlingen! Mochten er in de tussentijd naar 8 juni toe nog relevante berichten komen van de Rijksoverheid dan houd ik u op de hoogte.
Over bovenstaande kunt u mij altijd mailen. Met vriendelijke groet, Ladja Jiran.

Fietsen Dagelijks en in het weekend staan er na schooltijd nog fietsen in de fietsenstalling op het schoolplein. De laatste tijd vinden we helaas de volgende ochtend een aantal fietsen terug verspreid over het plein. Onze conciërge Sandra zet ze weer keurig in het rek zodat het plein weer vrij is om te spelen. Ze merkt daarbij op dat de fietsen vaak beschadigd zijn.
Daarom verzoeken wij u de fietsen na schooltijd mee te nemen. De school is niet aansprakelijk voor beschadigde of gestolen fietsen.

U kunt nog stemmen! Banierenpark op de Heuvel Sinds vorige week vrijdag wapperen 67 banieren, ontworpen door kinderen van Tilburgse scholen, op de Heuvel.
Ook de zelfontworpen vlag van Lulu Mercx, leerling uit klas 5, wappert vrolijk in het rond. Tot 1 juni kan er nog gestemd worden voor de publieksprijs. Stemmen jullie allemaal mee? http://www.kidsmakendeblits.nl/wedstrijd.html (nummer 54).

Agenda: * Maandag 1 juni: Tweede Pinksterdag, geen school.