weekbericht N.910

06 september 2019

Jaarfeestengroep 

Het overleg over het St. Maartensfeest van de jaarfeestengroep is verzet naar dinsdagavond 24 september om 20.00u. Wie zich graag bij deze voorbereidingsgroep wil aansluiten is van harte welkom. 

 

Affiche informatie avond en speelochtend 

Komende week krijgt uw kind een affiche mee naar huis voor de informatie avond en speelochtend voor nieuwe kleuters. Deze kunt u eventueel voor uw raam hangen om evt. nieuwe ouders hiervan op de hoogte te stellen. Alvast bedankt hiervoor! 

 

Agenda: 

* Maandag 9 september t/m vrijdag 13 september: hele school om 13.00u uit 

* Dinsdagavond 10 september: Ouderavond klas 4 

* Maandag 16 september: Ouderavond kleuterklas C en D 

* Dinsdag 17 september: Ouderavond klas 5 en kleuterklas A, B en E 

* Woensdag 18 september: Ouderavond klas 1B en 2. 

* Vrijdag 20 september: Studiedag. Kinderen zijn vrij 

* Zondag 22 september: Familiefestival Waldorf 100 jaar. Zie volgende pagina 

* Maandag 23 september: Ouderavond klas 1A 

* Dinsdag 24 september: Informatie avond nieuwe ouders. Overleg jaarfeestengroep. 

* Woensdag 25 september: Ouderavond klas 3 een 3-4 

* Vrijdag 27 september: St. Michaëlsfeest. School uit om 13.00u 

* Zaterdag 28 september: Speelochtend nieuwe kleuters