weekbericht N.908

23 augustus 2019

Welkom in het nieuwe schooljaar! 

Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van een zonnige zomervakantie. Goed opgeladen gaan we weer aan de slag. We gaan er samen weer een fijn schooljaar van maken! 

 

Hulp gevraagd 

Beste ouders, 

We zijn als school steeds vaker op zoek naar ouders met een pedagogische achtergrond: pabo, pedagogiek ea, voor ‘kortere klussen’. Te denken valt dan aan tijdelijke begeleiding van een klein groepje kinderen of een individu, klassenassistentie ed. 

Er staat dan geen aanstelling tegenover maar een vrijwilligersvergoeding. Ouders of bekenden die interesse hebben in een inhoudelijk gesprek hierover of die vragen hebben nemen contact op met ondergetekende. L.Jiran. 

l.jiran@tiliander.nl 013-5431963. 

 

Schoolgids 19/20 

In de bijlage van deze mail vindt u de schoolgids met daarin het jaarrooster waarin alle vakanties, vrije dagen, studiemiddagen en feestdagen staan vermeld. Wanneer u een papieren versie wenst, kunt u deze ophalen bij Sandra, onze conciërge. 

 

Meivakantie 2020 

We hebben de meivakantie moeten aanpassen naar de andere Tilburgse lagere scholen. Deze data zijn dus veranderd. De meivakantie is dit schooljaar van 20 april tm 3 mei 2020. 

 

Agenda: 

* Maandag 9 september t/m vrijdag 13 september: hele school om 13.00u uit 

* Dinsdagavond 10 september: Ouderavond klas 4 

* Maandag 16 september: Ouderavond kleuterklas C en D 

* Dinsdag 17 september: Ouderavond klas 5 en kleuterklas A, B en E 

* Woensdag 18 september: Ouderavond klas 1B en 2 

* Vrijdag 20 september: Studiedag. Kinderen zijn vrij