weekbericht n. 1092

22 maart 2024

Beste ouders,

De voorbereidingen voor het paasfeest zijn in volle gang. De klassen drie zijn bezig met het kweken van tuinkers voor de hele school. De klassen vijf zullen het ontbijt voor de lagereschool organiseren en zijn bezig met de lente versieringen, de tafelindeling en het mooi maken van de zaal. Zo kijken we naar de kwaliteiten van een leerjaar en laten de kinderen daarin floreren.

De lente is nu echt begonnen en buiten zie je de groene takjes steeds meer tot bloei komen. Je ziet dat de kinderen steeds hunkerend naar buiten kijken om zich te begeven in de lentezon en te genieten.

Fijn weekend.

Het team van Tiliander

Ouderavond 7 mei
In een eerder weekbericht hadden we de ouderavond op 7 mei al benoemd. In deze ouderavond willen we u meenemen in ons proces over de jaarfeesten en vragen wij om input. De ouderavond start om 20.00 uur. Om deze avond goed te organiseren willen we u vragen om zich aan te melden voor deze bijeenkomst. Dit kunt u doen door een berichtje te mailen naar info@tiliander.nl. Graag voor 15 april in verband met de meivakantie.

Nieuwe MR-leden gezocht!
Aan het einde van schooljaar 2023-2024 neemt Richard Engelfriet afscheid als voorzitter van de Medezeggenschapsraad (MR), aangezien zijn kinderen dan ook van school zijn. De andere ouder namens de oudergeleding, Bregje van Goethem, heeft aangegeven zich wel opnieuw verkiesbaar te stellen.
Dat betekent dat de MR per begin schooljaar 2024-2025 op zoek is naar een ouder die ook zitting wil nemen in de MR. Mochten er meerdere ouders zich aanmelden, dan organiseren we verkiezingen.
Vind je het interessant om mee te praten over het beleid van school? Om advies te geven, maar ook om een klankbord te zijn voor andere ouders? Stuur dan een mailtje naar info@richardengelfriet.nl. Hij kan je meer vertellen over wat de MR inhoudt.

Ouderschenkingen
Onze school redt het niet met het geld dat we krijgen van de overheid. Antroposofisch onderwijs vraagt om extra middelen, voor de bijzondere materialen die onze leerlingen in de klas gebruiken, de extra lessen die we aanbieden en andere zaken die het antroposofische onderwijs maken tot wat het is.
Daarom doen we ieder jaar een beroep op ouders om een extra bijdrage te leveren. Deze bijdrage is niet verplicht, maar u snapt hopelijk ook dat we zonder de bijdrage niet in staat zijn ons onderwijs aan te bieden zoals we het nu gewend zijn.
We willen daarom een dringend beroep op alle ouders doen om na te gaan of u al uw ouderbijdrage heeft betaald. Mocht dat niet zo zijn, dan kunt u in een op tervagen tabel een richtbedrag vinden.
Tevens kunt u altijd via directeur Marcel Pennings meer informatie krijgen hoe we uw geld gebruiken voor onze school.

Herinnering: Lavendel plantjes sparen bij de Plus
Onze tuinwerkgroep wil graag lavendelplantjes in de tuin zetten. Daarvoor zijn we bij de Plus aan het sparen voor zegels. Als u dus boodschappen doet bij de Plus, en u doet niks met de zegels, dan zijn wij daar op school heel blij mee! U mag ze dan afgeven bij juf Sandra, de conciërge.

Hulp gevraagd bij Koningsspelen op vrijdag 19 april 
Voor de klassen 1 en 2 zoeken wij nog hulpouders als begeleiding voor bij de spellen. Alle ouders die willen helpen zijn van harte welkom zodat wij er een mooie ochtend van kunnen maken. Aanmelding mag naar l.vanversendaal@tiliander.nl, of bij de eigen leerkracht.
Er hebben zich al 5 mensen aangemeld. Nog 6-8 te gaan!
Met deze hulp hopen wij er een mooie Koningsspelen van te maken! Alvast bedankt.
Met sportieve groet, Juf Lieve en Juf Iris


Agenda:
* Donderdag 28 maart: Paasviering. School uit om 13.00u
* Vrijdag 29 maart: Goede vrijdag. Alle kinderen vrij
* Maandag 1 april: Tweede Paasdag. Alle kinderen vrij
* Dinsdag 9 april: Ouderavond klas 4, 20.00u
* Woensdag 17 april: Ouderavond klas 6, 20.00u
* Donderdag 18 april: Ouderavond klas 5A en 5B, 20.00u
* Vrijdag 19 april: Koningsspelen
* Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei: Meivakantie
* Dinsdag 7 mei: Algemene ouderavond over jaarfeesten
* Donderdag 9 en vrijdag 10 mei: Hemelvaart. Alle kinderen vrij
* Maandag 13 mei: Ouderavond alle kleuterklassen 20.00u
* Woensdag 15 mei: Ouderavond klas 1, 20.00u
* Donderdag 16 mei: Ouderavond klas 2, 20.00u
* Vrijdag 17 mei: Pinksterfeest. School uit om 13.00u
* Maandag 20 mei: Tweede Pinksterdag: Alle kinderen vrij
* Dinsdag 21 mei: Studiedag. Alle kinderen vrij

Elke woensdag van 20.00u tot 21.00u kunt u in de grote zaal meezingen met het ouderkoor. Loop gerust eens binnen als u het vrijblijvend wilt proberen.