weekbericht n. 1091

15 maart 2024

Beste ouders,

Bij de kleuters worden de palmpaasstokken deze week versierd. Wist u dat de hoepel rond de stok symbool staat voor de terugkerende zonnekrachten? Wist u dat de broodhaan staat voor het wekken van het voorjaar?

Met het lerarencollege proberen we deze symbolen die van oudsher voorchristelijk zijn, een nieuwe impuls te geven. Hebt u zin om mee te denken hierover dan bent u van harte uitgenodigd op de algemene ouderavond van 7 mei.

Fijn weekend.

Het team van Tiliander


Lavendel plantjes sparen bij de Plus
Onze tuinwerkgroep wil graag lavendelplantjes in de tuin zetten. Daarvoor zijn we bij de Plus aan het sparen voor zegels. Als u dus boodschappen doet bij de Plus, en u doet niks met de zegels, dan zijn wij daar op school heel blij mee! U mag ze dan afgeven bij juf Sandra, de conciërge.


Herinnering vragenlijst
Vorige week heeft u via de email een vragenlijst toegestuurd gekregen. Dit betreft het tweejaarlijkse oudertevredenheidsonderzoek. Deze is automatisch verstuurd naar degene die als ouder 1 in ons administratieprogramma vermeld staat. Voor degene die deze nog niet heeft ingevuld wordt deze week een herinnering gestuurd.
Als u de mail met de vragenlijst niet heeft ontvangen, wilt u dan ook even kijken in uw spambox. Mogelijk is de mail daar terechtgekomen.
Heeft u de mail niet ontvangen of heeft u andere vragen over deze vragenlijst neem dan gerust contact op met de schoolleider. Als u de vragenlijst nog niet heeft ingevuld vragen wij u om dit alsnog te doen.
Dit kan tot 29 maart 2024.
Dank voor uw medewerking.

Wijziging (contact)gegevens
In onze administratie staan de gegevens van uw kind zoals u ooit op het inschrijfformulier heeft doorgegeven. We merken weleens dat er in de tussentijd een emailadres, postadres of telefoonnummer is gewijzigd, maar dat dat niet in onze administratie staat.
Daarom bij deze een verzoek om evt. wijzigingen, mochten deze zich aandienen, door te geven aan de administratie: info@tiliander.nl. Alvast bedankt!

Even Voorstellen.
Hallo allemaal.Mijn naam is Caspar. Ik zal vanaf heden af en toe komen invallen op Tilliander,dus jullie zullen mijn gezicht vast een keer gaan zien.
Daarom wil ik mezelf even kort voorstellen. Ik ben sinds november weerwoonachtig in Tilburg. Ik heb hier in het verleden tijdens mijn studie al eens driejaar gewoond. Na mijn studie ben ik in Maastricht gaan wonen waar ikoorspronkelijk ook vandaan kom. Daar heb ik 5 jaar op de vrije school gewerktwaarvan 4 jaar met mijn eigen kleuterklas. In 2022 ben ik daar gestopt omdat iksamen met mijn vriendin naar Berlijn ging verhuizen. Een stad waar we graageen periode wilden wonen. Ik heb daar uiteindelijk anderhalf jaar gewoond engewerkt als stadsgids.
Sinds november ben ik dus weer terug in Nederland. Ik doe op werkgebied eenaantal verschillende dingen op dit moment, o.a. rondleidingen geven in de Pont.Dat doe ik met veel plezier, maar ik miste het onderwijs toch weer een beetje enzodoende heb ik contact gezocht met de vrije school. Ik heb mijn eerste dag er inmiddels op zitten en dat was voor mij als vanouds weer erg leuk, dus ik zie er naar uit de komende tijd weer af en toe voor de klas te kunnen staan.

Hulp gevraagd bij Koningsspelen op vrijdag 19 april 
Voor de klassen 1 en 2 zoeken wij nog hulpouders als begeleiding voor bij de spellen. Alle ouders die willen helpen zijn van harte welkom zodat wij er een mooie ochtend van kunnen maken. Aanmelding mag naar l.vanversendaal@tiliander.nl, of bij de eigen leerkracht.
Er hebben zich al 4 mensen aangemeld. Nog 6-8 te gaan!
Met deze hulp hopen wij er een mooie Koningsspelen van te maken! Alvast bedankt.
Met sportieve groet, Juf Lieve en Juf Iris

Agenda:
* Vrijdag 22 maart: Palmpasen kleuters
* Donderdag 28 maart: Paasviering. School uit om 13.00u
* Vrijdag 29 maart: Goede vrijdag. Alle kinderen vrij
* Maandag 1 april: Tweede Paasdag. Alle kinderen vrij
* Dinsdag 9 april: Ouderavond klas 4, 20.00u
* Woensdag 17 april: Ouderavond klas 6, 20.00u
* Donderdag 18 april: Ouderavond klas 5A en 5B, 20.00u
* Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei: Meivakantie
* Dinsdag 7 mei: Algemene ouderavond over jaarfeesten
* Donderdag 9 en vrijdag 10 mei: Hemelvaart. Alle kinderen vrij
* Maandag 13 mei: Ouderavond alle kleuterklassen 20.00u
* Woensdag 15 mei: Ouderavond klas 1, 20.00u
* Donderdag 16 mei: Ouderavond klas 2, 20.00u
* Vrijdag 17 mei: Pinksterfeest. School uit om 13.00u
* Maandag 20 mei: Tweede Pinksterdag: Alle kinderen vrij
* Dinsdag 21 mei: Studiedag. Alle kinderen vrij

Elke woensdag van 20.00u tot 21.00u kunt u in de grote zaal meezingen met het ouderkoor. Loop gerust eens binnen als u het vrijblijvend wilt proberen.