weekbericht n. 1058

12 mei 2023

Beste ouders,
Na de meivakantie zijn we allemaal weer terug op school. De meimaand zit vol met allerlei vrije dagen, zoals Hemelvaart en Pinksteren. Ook kijken wij uit naar het Pinksterfeest en Sint Jan.
In de afgelopen meivakantie hebben onze leerlingen meegedaan aan de gemeentelijke voetbaltoernooi. Trots zijn we dat ze terugkwamen met de beker voor fair play. Dat hebben ze goed gedaan.
De vijfdeklassers zijn ook erg sportief geweest deze week; zij hebben een sponsorloop gehouden.
Hebben jullie allemaal de datum voor de lentemarkt genoteerd?
Het college van Tiliander

Pinksterfeest
De brief over het Pinksterfeest wordt vandaag apart verstuurd in de app bij Schoolnieuws. Leest u deze goed door? We hopen u op vrijdag 26 mei te zien.

Dakgoten schoonmaken
Juf Sandra is op zoek naar een ouder die ons kan helpen om de dakgoten schoon te maken. Als er iemand is die dat wil, stuur dan even een mailtje naar s.verelst@tiliander.nl of bel naar het algemene telefoonnummer.

Deuren na schooltijd
Als u na schooltijd op school moet zijn, zou u dan de school willen verlaten bij de uitgang via de bibliotheek? Wij proberen de andere deuren namelijk op slot te houden voor onze veiligheid en die van onze spullen. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Lentefeest
Over iets minder dan een maand, 10 juni van 11.00u tot 15.00u is het dan zover: onze eerste echte Lentemarkt. Er zullen diverse kraampjes zijn, lekker eten, optredens, een loterij en nog veel meer. In het verleden organiseerden wij jaarlijks
een Herfstmarkt. Helaas is dit door Corona naar de achtergrond verdwenen.
Dit is weer een eerste opzet om deze gezellige dagen terug te brengen, en ons
weer wat meer verbonden te voelen met elkaar.
De Herfstmarkt is ooit begonnen als de Bazaar. Deze werd destijds door ouders georganiseerd, en de opbrengst was voor school. Helaas is dit in deze tijd niet meer zo realistisch; iedereen heeft het drukker. Daarom nemen wij de organisatie
zelf voor onze rekening. De opbrengst zal nog steeds ten goede komen voor de kinderen en de school.
Wij nemen dan weliswaar de organisatie voor onze rekening, de lentemarkt is alleen mogelijk als jullie willen helpen bij de uitvoering ervan. We kunnen zeker veel hulp gebruiken bij de voorbereidingen en op de dag zelf. Hiervoor hebben wij een intekenlijst gemaakt. Deze wordt verspreid via het weekbericht en de schoolapp, en ligt op de balie bij juf Sandra. Hierbij de link naar het document. Als u op het potloodje klikt, kunt u ergens uw naam bij zetten:
https://docs.google.com/document/d/1d6h_xUvkB40iqYSzTNKrn2bRnZz3o6Zts4JDvq7eh9I/edit?usp
=sharing
Wij zorgen ervoor dat de lijsten gesynchroniseerd blijven.
We hopen op veel animo, zodat we er samen een mooie dag van kunnen maken!
Alvast bedankt!
Liefs van de organisatie
Monic Dohmen, Gea Weeren, Astrid Huijbregts en Sandy van der Valk

Agenda:
* Maandag 15 mei: kleuterklassen A, C en D
* Dinsdag 16 mei: Ouderavond klas 1, klas 5 en kleuterklassen B en E
* Donderdag 18 en vrijdag 19 mei: Hemelvaart. Alle kinderen vrij
* Woensdag 24 mei: Ouderavond klas 2A
* Donderdag 25 mei: Ouderavond klas 3
* Vrijdag 26 mei: Pinksterviering. School uit om 13.00u.
* Maandag 29 mei: Tweede Pinksterdag. Alle kinderen vrij
* Donderdag 1 juni: Ouderavond klas 4A+4B
* Zaterdag 10 juni: Lentemarkt van 11.00u tot 15.00u
* Maandag 12 t/m vrijdag 16 juni: School uit om 13.00u
* Dinsdag 20 juni: Ouderavond klas 6+6C
* Vrijdag 23 juni: Sint Jansfeest. School uit om 13.00u *
Woensdag 28 juni: Vlinderdag. Kleuters die niet naar de 1e klas gaan, zijn vrij
* Vrijdag 14 juli: Laatste schooldag. School uit om 13.00u
* Maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus: Zomervakantie
* Maandag 28 augustus: Eerste schooldag lagere school
* Dinsdag 29 augustus: Eerste schooldag kleuters