weekbericht n. 1034

14 oktober 2022

Beste ouders,
Nog een weekje en dan is het herfstvakantie. Een kort weekje nog wel, want de kinderen zijn vrijdag al vrij. We maken er de laatste week voor de herfstvakantie natuurlijk weer een mooie week van. Verderop in de nieuwsbrief wordt er verwezen naar de verkeersituatie en de pleinwacht voor schooltijd. Wilt u hier nota van nemen.
Het college van Tiliander


Verkeerssituatie
Het was even wennen met de verkeerssituatie rondom de school na de zomervakantie. De eerste paar weken is het goed gegaan. Nagenoeg iedereen hield rekening met de situatie en hield zich ook aan de aanwijzingen op de kiss & ridestrook en de verkeersregelaars. Bedankt daarvoor. Dat beloofde ook veel goeds. Helaas was het geen optie om de verkeersregelaars de gehele periode tot onze beschikking te hebben. Nu er een tijdje geen verkeersregelaars zijn merken we helaas dat er minder aandacht is voor de regels en afspraken. Auto’s staan fout geparkeerd, dubbel geparkeerd en staan op de plaatsen voor de taxibusjes voor leerlingenvervoer. Dit levert een gevaar op voor de veiligheid. Ook zorgt dit voor overlast in de buurt.
We verzoeken u vriendelijk doch dringend zich te houden aan de regels. Dit betekent dat er alleen maar even stil gestaan kan worden op de kiss & ridestrook en nergens anders in het parkje. Niet dubbel parkeren, niet parkeren op de taxiplaatsen, niet de in- en/of uitrit blokkeren. Wilt u wat langer blijven staan om bijvoorbeeld uw kind zelf naar school te begeleiden, parkeert u dan uw auto in de omliggende straten. Dank voor uw begrip en medewerking.


Pleinwacht voor schooltijd
Vanaf 8.15 uur is er pleinwacht op het schoolplein. Als de leerlingen naar school gaan en op het schoolplein zijn, letten wij op of het veilig en fijn spelen is. We merken ook dat er kinderen op de zandberg voor het schoolplein spelen. We snappen dat dat ook leuk spelen is, maar we kunnen daar niet op toezien. Het is verstandig om hier rekening mee te houden.


Covid
De overheid heeft de opdracht gegeven voor het ontwerpen van verschillende scenario’s voor het geval dat. Op stichtingsniveau zijn deze scenario’s uitgewerkt en vervolgens is dit besproken met de MR. Op het moment dat een van deze scenario’s in werking gaat treden, zullen wij u hierover informeren.


Gevonden voorwerpen
De kist met gevonden voorwerpen zit behoorlijk vol. Kom gerust even binnen kijken of er een tussen zit van uw kind. Na de herfstvakantie gaan de spullen weer naar de kringloopwinkel.


Agenda:
* Zaterdag 15 oktober: Speelochtend voor potentiële nieuwe kleuters, van 11.00u tot 13.00u
* Maandag 17 oktober: Ouderavond Peronniek. Start om 20.00u
* Vrijdag 21 oktober: Personeelsdag. Alle kinderen vrij
* Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober: Herfstvakantie
* Vrijdag 11 november: Sint Maarten, 13.00u uit. Viering in de avond, tijden volgen.
* Maandag 14 november: Maakavond klas A en D. Inloop 19.45u, start 20.00u
* Dinsdag 15 november: Maakavond klas B, C en E. Inloop 19.45u, start 20.00u
* Woensdag 16 november: Ouderavond klas 2B. Starttijd gecommuniceerd door leerkracht
* Donderdag 17 november: Maakavond klas 4A+4B. Starttijd gecommuniceerd door leerkracht
* Maandag 21 november: Studiedag. Alle kinderen vrij