weekbericht n. 1031

22 september 2022

Beste ouders,
Balanceren op de rug van de draak, en waar een draak is, verschijnt een ridder............ Volgende week, op donderdag 29 september, vieren we het Michaëlsfeest. Het is het eerste jaarfeest dat wij in het schooljaar vieren. Het wordt natuurlijk een mooi jaarfeest. Alvast veel plezier!

Het college van Tiliander


Even voorstellen
Ik ben Alexander Gielen en ben leerplichtconsulent voor de gemeente Tilburg. Sinds dit schooljaar is Tiliander een van de scholen waar ik als vaste leerplichtconsulent aanwezig ben. Ik heb met regelmaat contact met de intern begeleiders en directie om de lijntjes kort te houden.

De taak van de leerplichtconsulent
De leerplichtconsulent probeert vanuit het belang van de leerplichtige jongere een oplossing te vinden om schoolgang te herstellen. Hierbij wordt samengewerkt met onder andere de scholen maar ook instellingen op het gebied van maatschappelijke hulpverlening. Daarnaast is er een opsporingstaak/handhaven van de Leerplichtwet.

De belangrijkste taak van de leerplichtconsulent is het voorkomen van schoolverzuim en vroegtijdig school verlaten en daarmee dus het toezicht houden op het naleven van de leerplichtwet. Totdat uw kind 12 is, bent u als ouder verantwoordelijke voor de schoolgang van uw kind.

Wanneer uw kind met regelmaat te laat komt of zonder afmelding niet op school verschijnt, heeft school de wettelijke verplichting om dit te melden bij de afdeling leerplicht van de gemeente Tilburg. Hierna wordt een onderzoek opgestart en vind een gesprek met ouders plaats wat kan leiden tot een officiële waarschuwing of het opmaken van een proces-verbaal. Wanneer uw kind 12 jaar of ouder is kan uw kind ook verwezen worden naar Halt voor het uitvoeren van een leerstraf.

Omdat wij er graag op tijd bij willen zijn en andere stappen willen voorkomen, bestaat er ook de mogelijkheid dat u wordt uitgenodigd op school voor een preventiegesprek met de leerplichtconsulent en eventueel de directie.

Daarnaast heb ik ook een adviserende rol voor de school maar ook voor u als ouder(s)/verzorger.

Mocht u vragen hebben kunt u gerust contact met mij opnemen via de mail: alexander.gielen@tilburg.nl of telefoon: 06-31015862.


Agenda:
* Maandag 26 september: Ouderavond kleuterklas C+D. 19.45u inloop, 20.00u aanvang
* Dinsdag 27 september: Ouderavond kleuterklas A+B+E. 19.45u inloop, 20.00u aanvang
* Woensdag 28 september: Ouderavond klas 5. 19.45u inloop, 20.00u aanvang
* Donderdag 29 september: Michaël. School uit om 13.00u
* Donderdag 6 oktober: Ouderavond klas 4A en klas 4B. 19.45u inloop, 20.00u aanvang
* Maandag 10 oktober: Open avond voor potentiële nieuwe ouders
* Woensdag 13 oktober: Studiemiddag. Alle kinderen om 12.00u uit, ouderavond klas 3
* Zaterdag 15 oktober: Speelochtend voor potentiële nieuwe kleuters
* Maandag 17 oktober: Ouderavond Peronniek
* Vrijdag 21 oktober: Personeelsdag. Alle kinderen vrij
* Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober: Herfstvakantie