weekbericht n. 1026

15 juli 2022

Beste ouders,
Dank jullie wel. Dank voor jullie feedback op de oudervragenlijst die een tijdje geleden was uitgezet vanuit het bestuur van onze stichting. Dank jullie voor de mooie waardering die wij hebben mogen krijgen. Nu zijn we absoluut niet van rapportcijfers, maar een waardering voor onze school met een rapportcijfer van 7,7 voelt wel goed. We gaan uiteraard goed naar het geheel kijken want we willen ons blijven ontwikkelen. In de bijlage vinden jullie het volledige rapport. In de afgelopen week hebben diverse uitstapjes plaatsgevonden, zijn er nog verjaardagen gevierd en zijn 3 klassen op schoolkamp geweest. Zo werken we in de laatste week naar de getuigschriftenuitreiking toe. Fijn dat jullie er weer allemaal bij kunnen zijn.
Het team van Basisschool Tiliander. 

Foto’s zomerfeest
Eerder deze week ontvingen de ouders van de lagere school een pushbericht via de app over dat er foto’s van het zomerfeest in het fotoboek van de schoolapp staan. Deze zijn gemaakt door Ivonna Kere. Inmiddels zijn er nog meer foto’s bijgekomen, gemaakt door Janneke van Venrooij. Wilt u dus nog even nagenieten of gewoon een kijkje nemen, kijk dan in de schoolapp bij fotoboek.

Ingang volgend schooljaar
Na de zomervakantie zijn de werkzaamheden rondom de school helaas nog niet voorbij. De Lange Nieuwstraat zal afgesloten zijn, evenals een gedeelte van de Buitenstraat. We moeten voor ieders veiligheid rekening houden met het volgende:

Alle klassen gaan naar binnen via het hek aan de Lumenplantsoen.

De ouders mogen mee het schoolplein op, en brengen dan het kind tot aan de betreffende ingang van de klas waarin uw kind zit. De ouders gaan niet mee de school in.

Peronniek gaat naar binnen via de poort aan de Buitenstraat, die nu gebruikt wordt voor kleuterklassen A en C. Hier zullen ook de taxi’s stoppen.

De eerste week zullen er verkeersregelaars aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden. Er zal een tijdelijke Kiss & Ride strook zijn, 1-richting, en fietsers word gevraagd om af te stappen.

Alle overige hekken zullen gesloten blijven. We verwachten dat deze situatie zal blijven t/m februari volgend schooljaar.

De klassen verzamelen bij de volgende ingangen:
(U brengt ze daar dus naartoe via het grote schoolplein) 

--Zie bijhorende afbeelding en overzicht in de schoolapp--

Gevonden voorwerpen
Sandra staat op woensdag 20 juli om 13.00u op het plein aan de Lange Nieuwstraat met de gevonden voorwerpen. Daarna gaan de spullen naar de kringloopwinkel.

Herhaling:  Vakantierooster 2022-2023 
5 september Kleuters vrij
23 september Studiedag
21 oktober Personeelsdag
24 oktober t/m 28 oktober Herfstvakantie
21 november   Studiedag
6 december  Studiedag
23 december (vrijdag) t/m 6 januari Kerstvakantie
25 januari Studiedag
20 februari t/m 24 februari  Voorjaarsvakantie
15 maart      Studiedag
7 april (vrijdag) t/m 10 april  Pasen
24 april t/m 5 mei  Meivakantie
18 mei + 19 mei   Hemelvaart
29 mei  Pinksteren
17 juli t/m 25 augustus    Zomervakantie

De school is voor alle kinderen om 13.00 uur uit op: 
5 september Lagere school
19 t/m 22 september Algemene zaken
29 september Sint Michaël
13 oktober  Studiemiddag vanaf 12.00 uur
11 november  Sint Maarten (’s avonds viering met ouders)
5 december  Sinterklaasviering
22 december  Kerstviering
14 februari  Studiemiddag vanaf 12.00 uur
17 februari  Carnaval
31 maart  Palmpasen (Voor de kleuters met ouders)
6 april  Paasviering
26 mei  Pinksterfeest (Alle ouders welkom)
12 t/m 16 juni  Algemene zaken
23 juni  Sint Jan (Kleuters: met ouders ochtend( (Lagere school: met ouders avond)
14 juli  Laatste schooldag

Vakantielezen
Kinderen die in de zomervakantie lekker blijven lezen, behouden hun leesniveau. Dus voorkom de zomerleesdip! Op de website van Bibliotheek Midden Brabant staan een heleboel tips, activiteiten en inspiratiefilmpjes die het lezen in de vakantie extra leuk maken.
Vakantielezen (bibliotheekmb.nl)
Vakantielezen is hét leesprogramma voor de zomervakantie. Kinderen (en ouders) ontdekken dat je door te lezen kunt reizen naar andere landen. Met Vakantielezen kunnen jullie tot en met 4 september thuis aan de slag. Dus ga mee op reis! V
akantielezen (vakantie-lezen.nl)

Herhaling: Getuigschriftenuitreiking     
Vanaf klas 1 wordt er elk jaar een getuigschrift uitgereikt aan uw kind. Dit is een viering waarbij de ouders ook aanwezig zijn. De uitreiking vindt plaats in onze mooie grote zaal.   

Het is helaas niet mogelijk om jongere broertjes en zusjes mee te nemen naar de getuigschriftenuitreiking.  

Hierbij de indeling:

Donderdag 21 juli 

8.30 uur    klas 1a
9.30 uur    klas 1b
10.30 uur   klas 4
11.30 uur    klas 3b
12.30 uur   klas 3a
13.30 uur   klas 5
14.30 uur   klas 5 combiklas

Vrijdag 23 juli
8.30 uur     Peronniek
9.15 uur      klas 2
10.30 uur    klas 6
11.15 uur      klas 6 combiklas
12.00 uur     afscheid klas 6 

Er wordt met alle klassen afscheid genomen van klas 6. Door de grootte van de zaal kunnen alleen de ouders van klas 6 aanwezig zijn.

Laatste schooldag kleuters     
De oudste kleuters nemen op vrijdagochtend 23 juli afscheid in de klas. De ouders mogen hierbij aanwezig zijn.     

Let op: de kleuters zijn de laatste schooldag om 11.45u uit.     

De kleuterjuffen zijn namelijk aanwezig bij het afscheid van de zesdeklassers.   


Agenda:
* Donderdag 21 juli: Getuigschriftenuitreikingen
* Vrijdag 22 juli: Laatste schooldag. Getuigschriftenuitreikingen. School uit om 13.00u Let op: de kleuters zijn om 11.45u uit.
* Maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september: Zomervakantie
* Maandag 5 september: Eerste schooldag lagere school. 13.00u uit
* Dinsdag 6 september: Eerste schooldag kleuterklassen