weekbericht n. 1020

03 juni 2022

Beste ouders, 
Vandaag hebben we het Pinksterfeest gevierd. Dit feest is eigenlijk het enige feest van het schooljaar dat we echt met de gehele gemeenschap vieren: Windekind, kleuters, onderbouw, Peronniek, ouders en andere belangstellenden. Iedere klas heeft iets laten zien. Iets waar ze samen op geoefend hebben en waar ze zeker met trots op kunnen terugkijken. Hoogtepunt was natuurlijk de leerlingen van klas 4 die om de meiboom hebben gedanst. Linten die verweven om de boom net zoals onze levens zich met elkaar verweven. Het Pinksterfeest staat voor verbinding. Van mens tot mens en van hemel en aarde. De bruidsparen staan daar symbool voor. 

Wij wensen iedereen fijne Pinksterdagen!
Het team van Basisschool Tiliander. 


Herhaling: verkeershinder rond de school 
De gemeente Tilburg gaat de Lange Nieuwstraat, Philips Vingboonsstraat, Fraterstraat en de Minckelerstraat opnieuw inrichten. Maandag 30 mei starten de werkzaamheden in het gedeelte Buitenstraat – kruising Fraterstraat/Stedekestraat van de Lange Nieuwstraat. Het ontwerp vindt u op www.eenfijnebuurt.nl/lange-nieuwstraat. Afhankelijk van het weer duren de werkzaamheden in dit gedeelte van de Lange Nieuwstraat tot eind juli 2022.  Ter hoogte van de werkzaamheden is de Lange Nieuwstraat tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers worden omgeleid. Verderop in deze nieuwsbrief staat de gehele brief van de gemeente Tilburg, inclusief kaartje waarom de omleiding staat aangegeven. 

Het is raadzaam om zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen, mits dat mogelijk is. 


Herhaling: Sint Jan 
We naderen alweer het einde van het schooljaar. Daarmee dient zich ook het Sint Jansfeest weer aan. Ouders en kinderen gaan dit midzomerfeest op vrijdag 24 juni samen vieren.  In de ochtend vieren de kleuterklassen het feest, en in de avond de lagere school. De kleuterklassen vieren het in de kinderboerderijen Maria Goretti en Kerkibo; de verdeling en andere concrete informatie volgt nog.  De lagere schoolklassen vieren het op de volgende locatie: Waalwijksebaan 9, 5012 TK Udenhout. Boer Guus van Roessel stelt zijn weiland voor ons beschikbaar. Dit feest duurt van 18.30u tot 21.15u.  Concrete informatie volgt nog.  We vieren het uitbundig met vuur; het vuur dat staat voor de zonnekracht en het enthousiasme in onszelf. We vieren het kleurrijk; met een bloemenkrans om ieders hoofd. We vieren het speels; nog eenmaal dit schooljaar kunnen we onze kracht, moed en behendigheid meten. 

Nog wat extra informatie over Sint Jan:  Het is de bedoeling dat er alleen lagere schoolkinderen en hun ouders/begeleiders bij het feest aanwezig zijn, dus geen oudere of jongere broertjes en/of zusjes. 


Agenda:
* Maandag 6 juni: 2e Pinksterdag. Alle kinderen vrij
* Dinsdag 7 juni: Informatieavond nieuwe ouders en ouderavond klas 5
* Woensdag 8 juni: Ouderavond klas 6
* Donderdag 9 juni: Ouderavond klas 5/6
* Zaterdag 11 juni: Speelochtend nieuwe kleuters
* Maandag 20 juni t/m vrijdag 24 juni: School om 13.00u uit
* Vrijdag 24 juni: Sint Jan, School uit om 13.00u
* Woensdag 6 juli: Vlinderdag voor de kleuters die naar de eerste klas gaan. De andere  kleuters zijn dan vrij
* Vrijdag 22 juli: Laatste schooldag. School uit om 13.00u  


Oproep: tv-programma 
Beste,  Voor een nieuw programma op RTL4 ben ik op zoek naar leuke gezinnen met een vrije en/of antroposofische opvoedstijl, met kinderen tussen de 5 en 12 jaar oud. 
Zijn er wellicht gezinnen die op tv willen laten zien hoe zij hun kinderen opvoeden, en willen vertellen hoe de kinderen zich ontwikkelen? Voor RTL4 gaan we een leerzaam opvoedexperiment aan. Door middel van opdrachten en uitjes proberen we erachter te komen wat de ‘beste manier’ van opvoeden is. Niemand doet het fout, maar je kunt elkaar altijd inspireren en op een positieve manier van elkaar leren. 
Zijn er misschien gezinnen die het leuk lijken om hieraan mee te werken? Dan kom ik graag met hen vrijblijvend in contact. Ik ben te bereiken via mail of via WhatsApp op het nummer 06-53247163. 
Ter info: de opnames zijn in de zomervakantie, ongeveer van half juli tot half augustus.
Ik hoor het graag (ook als er geen interesse is).
Met vriendelijke groet, Vera de Lacombé