weekbericht N.1004

14 januari 2022

Beste ouders,
We zitten in 2022 en we zijn gelukkig weer van start kunnen gaan. Na het abrupte einde van het vorig kalenderjaar dat we met een aangepaste kerstviering hebben afgesloten, mochten we weer van start. De aanpassingen van voor de kerstvakantie zijn op dit moment nog geldig.
Voor alle duidelijkheid voegen we de beslisboom nog toe aan het weekbericht. Er zijn een paar aanpassingen wat betreft wanneer een klas wel of niet in quarantaine dient te gaan.
Deze vermelden we ook verderop in dit weekbericht.
Overal en dus ook binnen het onderwijs hebben we te maken met afwezige medewerkers. Ook deze week hadden we er mee te maken. Ook deze week hebben we het weer weten op te vangen.
We blijven ons best doen om er voor te zorgen dat we geen leerlingen naar huis moeten sturen. Echter, we kunnen niet garanderen dat het ons altijd gaat lukken. Bij voorbaat vragen we hiervoor begrip.
Klas 5 was voor de kerstvakantie druk aan het oefenen voor hun toneeluitvoering. Dit kon door de sluiting van de scholen helaas niet doorgaan. Dat hebben ze deze week ingehaald. Het verhaal van Christmas Carol is van alle momenten. Het was een fijne toneeluitvoering.
We kijken er naar uit om u weer snel op school te zien. Hopelijk mag dat binnenkort weer.

Het team van Basisschool Tiliander.


Wanneer moet een klas in quarantaine

Vanaf deze week dient een klas bij 3 of meer besmettingen in één klas binnen 7 dagen in quarantaine te gaan. Dus bij 1 of 2 besmettingen in een klas is dat niet nodig.
Belangrijk is wel dat als er een positieve testuitslag is, dit gemeld wordt op school. Wij communiceren dit dan vervolgens naar alle ouders van de klas.


Agenda:

* Woensdag 19 januari: Studiedag, alle kinderen vrij

* Donderdag 17 februari: Studiemiddag vanaf 12.00u

* Vrijdag 25 februari: Carnavalsviering, school uit om 13.00u 

* 28 februari t/m 4 maart 2022: Voorjaarsvakantie