weekbericht N.1003

17 december 2021

Beste ouders,
Daar is hij dan, de enigszins onverwachte vroege start van de kerstvakantie. We hebben ons best gedaan om er met de kinderen een mooie kerstviering van te maken. Door familie omstandigheden is onze schoolleider Marcel helaas afwezig, en kan hij dus ook geen bericht schrijven.
Daarom willen wij jullie bij deze, ook namens hem, een hele fijne kerstvakantie wensen. En natuurlijk prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Het team van basisschool Tiliander


2College Waldorfstroom
Vanaf 1 augustus 2022 beschikt Tilburg eindelijk over voortgezet vrijeschoolonderwijs. De Waldorfstroom wordt verbonden aan het 2College. Op het terrein van de Cobbenhagencampus aan de Brittendreef gaat klas 7 van start. Alle informatie hierover is te vinden op de website van 2college: www.2college.nl/waldorfstroom. Ook zijn Facebook- en Instagram-kanalen opgezet, zodat we alle informatie met jullie kunnen delen.
Op 25 januari is er een Open Avond van 18:30-21:00 uur, bedoeld voor de toekomstige leerlingen en hun ouders.
Locatie: Cobbenhagenlyceum aan de Brittendreef 5 in Tilburg.
Leerlingen van klas 6 kunnen minilessen volgen op zondag 30 januari of op woensdag 9 februari om ons onderwijs zelf te ervaren. Meer informatie hierover en aanmelden kan op www.2college.nl/waldorfstroom.
Voor eventuele vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Marijke Vermeer (vermeer.m1@2college.nl), oud-rector van de middelbare vrije school in Eindhoven (Novaliscollege). Zij werkt momenteel als projectleider mee aan de opzet van de Waldorfstroom. Inmiddels is bekend dat zij ook komend schooljaar zal doorgaan om het eerste jaar van de Waldorfstroom goed vorm mee te geven en te organiseren.
Tot ziens op onze Open Avond op 25 januari of op onze digitale kanalen!
Hartelijke groet, Werkgroep 2College Waldorfstoom


Ouderschenkingen
Op 27 december worden de incasso’s ingepland voor de ouders die hebben gekozen om de ouderschenking in één keer per jaar via incasso te betalen. Voor de ouders die op het formulier januari hebben aangekruist, zal dat rond 27 januari zijn. Houd u er rekening mee, zodat er voldoende saldo op het opgegeven rekeningnummer staat.
Heeft u het formulier nog niet ingeleverd, dan kunt u deze nog afgeven bij de administratie of naar onderstaand emailadres sturen.
Ouders die de ouderschenking zelf willen overmaken kunnen dit doen op het rekeningnummer NL98 INGB 0007 1760 62 ten name van Stichting Vrienden van Pallas - Tilburg.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met Ilse Bayens en Catherine Keirse van Kubus op het emailadres ouderschenkingen@kubus.nl of telefoon 043-409 1420. U kunt natuurlijk ook altijd met de school contact opnemen.
Hartelijk dank voor uw steun aan onze school.


Agenda:
* Maandag 20 december t/m vrijdag 7 januari: Kerstvakantie
* Woensdag 19 januari: Studiedag
* Donderdag 17 februari: Studiemiddag vanaf 12.00u