weekbericht N.1002

10 december 2021

Beste ouders,
Sinterklaas is weer naar huis. De kerst komt eraan. Een mooie tijd, maar ook wel onzeker. Wat mogen we wel, wat mogen we niet? Blijven de scholen open of krijgen we een vervroegde of een verlengde kerstvakantie? Misschien maar niet teveel vooruitkijken en eerst zorgen dat alle kinderen maandag weer naar school kunnen gaan en kunnen blijven komen.

Advent is een periode van verwachting. Advent betekent letterlijk: dat wat komt. We bereiden ons voor op de komst van het Kerstkind. Dat doen we bijvoorbeeld door de adventskalender neer te zetten en elke dag één hokje te openen. Dat kunnen we ook doen door een krans van dennentakken te maken met daarop vier kaarsen. De eerste week branden we dan dagelijks één kaars, de tweede week twee kaarsen enzovoort. We zijn nu al halverwege. Maandag steken we drie kaarsen aan. Zo laten we het licht steeds sterker worden. Laten we ons vooral hierop richten en niet op de verschillende tegenstellingen in de wereld.

Het team van basisschool Tiliander


Ouderschenkingen
Op 27 december worden de incasso’s ingepland voor de ouders die hebben gekozen om de ouderschenking in één keer per jaar via incasso te betalen. Voor de ouders die op het formulier januari hebben aangekruist, zal dat rond 27 januari zijn. Houd u er rekening mee, zodat er voldoende saldo op het opgegeven rekeningnummer staat.

Heeft u het formulier nog niet ingeleverd, dan kunt u deze nog afgeven bij de administratie of naar onderstaand emailadres sturen. Het formulier is oa te vinden in de app, of op te vragen bij info@tiliander.nl.

Ouders die de ouderschenking zelf willen overmaken kunnen dit doen op het rekeningnummer NL98 INGB 0007 1760 62 ten name van Stichting Vrienden van Pallas - Tilburg.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met Ilse Bayens en Catherine Keirse van Kubus op het emailadres ouderschenkingen@kubus.nl of telefoon 043-409 1420.
U kunt natuurlijk ook altijd met de school contact opnemen.
Hartelijk dank voor uw steun aan onze school.


Agenda:
* Maandag 13 december: 3e Advent
* Maandag 20 december: 4e Advent
* Donderdag 23 december: Kerstviering. School uit om 13.00u
* Vrijdag 24 december t/m vrijdag 7 januari: Kerstvakantie
* Woensdag 19 januari: Studiedag
* Donderdag 17 februari: Studiemiddag vanaf 12.00u