ouderbijdrage

Basisschool Tiliander streeft naar een brede en gezonde ontwikkeling van haar leerlingen. Het gaat ons om het totaal van cognitieve (leren lezen, schrijven, rekenen) en sociale vaardigheden, waarin veel aandacht is voor de emotionele en creatieve aspecten in de ontwikkeling van kinderen.

Hiervoor is een aantal specifieke middelen nodig, die helaas niet gedekt worden door de overheidssubsidie.

Waarvoor?

Wat zijn deze extra kosten? Hiervoor kunt u denken aan:
– kosten voor ongesubsidieerde (vak-)leerkrachten, zoals euritmie (ritmische bewegingsoefeningen, met piano of lierbegeleiding).
– extra kosten voor schoolmateriaal (houtbewerking, toneel), jaarfeesten etc.
– contributie aan de landelijke Vrije Schoolbeweging en bijdragen aan andere landelijke organen.

De Stichting tot Steun aan de Vrije School Tilburg

Voor de materiële ondersteuning van onze school is daarom een aparte stichting in het leven geroepen: de Stichting tot Steun aan de Vrije School Tilburg. De stichting brengt gelden onder die verkregen zijn door schenkingen, ouderbijdragen en opbrengsten van acties.

Ouderbijdrage

De jaarlijkse ouderbijdrage is daarom onontbeerlijk. Met nadruk stellen we dat het hier om een vrijwillige ouderbijdrage gaat, naar draagkracht gebaseerd op het totale netto gezinsinkomen, vermeerderd met de maandelijks omgerekende kinderbijslag.

Wel vrijwillig, niet vrijblijvend

De begroting van de school wordt deels op de vrijwillige bijdragen gebaseerd. Daarom is de bijdrage wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dat wil zeggen: aan het begin van elk schooljaar kunt u aangeven of en welk bedrag u dat jaar wilt bijdragen. Betaling kan uiteraard in termijnen (4 weken, een maand, half jaar). De school gaat er dan van uit dat dit bedrag ook daadwerkelijk wordt betaald.

Met vragen over de ouderbijdrageregeling kunt u bellen op: (013) 543 19 63
Het gironummer (IBAN) van de Vrienden van Pallas is: NL98INGB0007176062

Meisje | Tiliander
Vlinders | Tiliander
Bijen | Vlinders