informatie-avond Ontwikkelingsgericht onderwijs

03 september 2018

Initiatiefgroep Voortgezet Vrijeschool Onderwijs in Tilburg presenteert:

‘Ontwikkelingsgericht onderwijs; investeren in de toekomst’ 
- informatie-avond met Paul van Meurs

 

Het initiatief tot realisatie van een school voor voortgezet vrije-schoolonderwijs, zoekt nog altijd bedding in Tilburg. Om u bij te praten, maar ook om te prikkelen, informeren en discussiëren, nodigen wij u van harte uit voor onze volgende lezing.

 

Deze zal plaatsvinden op woensdag 26 september om 20:00 uur 
(inloop met koffie en thee vanaf 19:45 uur) 
in de grote zaal van basisschool Tiliander, 
Lange Nieuwstraat 189 in Tilburg.

 

We praten u kort bij over wat de initiatiefgroep het afgelopen schooljaar op touw gezet heeft, en hoe we de komende tijd verder gaan werken aan de bouw van ons ideaal. LeerkrachtSanne Riemers geeft met oud-koorklas-leerlingen een swingend mini-concert, waarna we graag het woord overdragen aan Paul van Meurs. 

 

Paul is senioradvisor bij de Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen. Hij werkte tevens als coördinator pedagogische sectie van de Antroposofische Vereniging. Hij staat mensen in èn buiten het werkveld van vrijescholen met raad en daad terzijde. Paul zal ingaan op de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 21 jaar en ilustreren hoe vrije-schoolonderwijs inspeelt op elke fase. Blijken zal wat er zo logisch is aan deze onderwijsvisie.

 

Bestaande middelbare-vrijescholen in heel Nederland en Vlaanderen bieden dusdanig uniek onderwijs, dat ze regionale aantrekkinskracht bezitten. Ook voor de zesde stad van Nederland wellicht een uiterst welkome aanvulling op het huidige aanbod?

 

Kom en oordeel zelf! Wij hopen u in groten getale te mogen ontmoeten.