weekbericht N.988

23 juli 2021

Beste ouders, Het schooljaar is voorbij. De zomervakantie begint. Momenten van afscheid, maar ook momenten van verwelkoming. Momenten van elkaar niet begrijpen. Momenten waar we begrip voor elkaar opbrengen. Zo speelt er van alles op zo’n moment door onze hoofden. Uiteindelijk hebben we allemaal het beste met de kinderen voor. Alle medewerkers van de Tiliander wensen u een mooie zomer met veel verbinding. We kijken nu al uit naar het nieuwe schooljaar. Het team van basisschool Tiliander.


Nieuwe medewerkers Blij om u te kunnen vertellen dat we ook voor volgend schooljaar versterking voor ons team hebben gevonden. Juf Gedi komt twee dagen in Peronniek werken én een dag in de klas bij juf Julia. Juf Martha en juf Loes starten volgend schooljaar als onderwijsassistenten. Naast juf Ruth als intern begeleider zal ook juf Quintijn volgend schooljaar als intern begeleider optreden. U krijgt volgend schooljaar vast en zeker een kans om hen te ontmoeten.


Ouderfeedback We hebben een heftig, vreemd maar soms ook mooi jaar achter de rug. Sommige ouders waren teleurgesteld over de manier waarop het thuisonderwijs verliep. Anderen waren hier juist heel enthousiast over. Er zijn soms heftige discussies gevoerd waarin mensen lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te staan. Verbindende jaarfeesten hebben we moeten missen. Nu is het tijd voor reflectie en vooruit kijken. Wat mogen we nog leren? Hoe willen we verder? Hoe gaan we terug naar de saamhorigheid die zo typerend is voor onze school? Zoals u in het weekbericht heeft kunnen lezen wil de MR graag hierover in gesprek. Daarom willen we u vragen de volgende 3 vragen te beantwoorden. Uiteraard behandelen wij uw antwoorden vertrouwelijk. Uw antwoorden zijn anoniem, het enige dat we vragen is aan te geven in welke klas uw kind zit zodat de feedback ook bij de juiste persoon aankomt. Heeft u kinderen in verschillende klassen dan vragen wij u de vragen nogmaals in te vullen. Klik op onderstaande link om de vragen te beantwoorden. https://forms.gle/CjBtHBtHxb3U1zxM6

Wij wensen u een zonnige zomervakantie!

Agenda: * Zomervakantie van vrijdag 23 juli t/m vrijdag 3 september.  * Maandag 6 september: eerste schooldag voor de lagere school. * Dinsdag 7 september: eerste schooldag voor de kleuters.


Vacature Peuterspeelkamer Windekind Windekind is op zoek naar een peuterjuf (pedagogisch medewerkster) voor de vrijdagochtend voor 5 uren per week. Daarnaast zoeken we voor deze ochtend ook een vrijwilligster. Voor meer informatie kunt u terecht bij Maria van Gestel: m.van.gestel@stichting-istia.nl