weekbericht N.985

02 juli 2021

Beste ouders, En dan is het juli. Het einde van het schooljaar nadert. Zo heeft klas 6 de afgelopen week een weergaloze laatste toneelvoorstelling gegeven. Gelukkig konden we, weliswaar in twee delen, samen met de ouders hiervan genieten.
Verderop in deze nieuwsbrief kunt u de indeling van de leerkrachten zien over de klassen van volgend schooljaar. Waar nodig hebben ouders van bepaalde klassen hier een aparte brief over ontvangen.  Volgend schooljaar hebben we twee klassen 1. Dat betekent dat de belangstelling voor onze school groot blijft. Een school die groter wordt, heeft in principe altijd wel ergens last van zogenaamde groeipijntjes. Zo kampt bijvoorbeeld het basisonderwijs en ook wij met een lerarentekort. Wij trachten daar pro-actief op te reageren door o.a. een aantrekkelijke werkgever te zijn, door zorg te dragen voor groeimogelijkheden voor iedereen d.m.v. begeleiding, trainingen, studiemogelijkheden en uitdagende taakinvullingen. Zo gaan we volgend schooljaar starten met projectleiders op o.a. taal, rekenen en gedrag. Uiteraard doen we dat allemaal om een zo goed mogelijk klimaat te creëren voor onze leerlingen, uw kinderen. Het team van basisschool Tiliander.

Klassenindeling Het heeft even geduurd, maar het was de moeite waarde. Hierbij de leerkrachtindeling van volgend schooljaar.
Kleuterklas A: juf Lilian (4 dagen) en juf Woudy (1 dag)
Kleuterklas B: juf Els (4 dagen) en juf Chris (1 dag)
Kleuterklas C: juf Maryse (3 dagen) en juf Monic (2 dagen)
Kleuterklas D: juf Hanneke (3 dagen) en juf Woudy (2 dagen)
Kleuterklas E: juf Eva (4 dagen) en juf Chris (1 dag)
Klas 1a: juf Naomi

Klas 1b: juf Astrid (2 1⁄2 dag) en juf Antonita (3 dagen)

Klas 2: juf Daniëlle (3 1⁄2 dag) en juf Geertje (2 dagen)

Klas 3a: juf Julia (4 dagen) en ............. (1 dag, wordt nog ingevuld)
Klas 3b: juf Marjolein (3 dagen) en juf Lieve (2 dagen)

Klas 4: juf Annemieke (4 dagen) en juf Mandala (1 dag)

Klas 5: juf Sanne

Klas 5/6: juf Mandala (3 dagen) en juf Jorinde (2 1⁄2 dag)

Klas 6: juf Heleen (4 dagen) en juf Corine (1 dag)

Peronniek: meester Marcel ( 3 dagen) en juf Dorien (4 dagen)

Klassenfoto’s laatste week! Denkt u aan de klassenfoto? Volgende week is de laatste week dat ze gekocht kunnen worden! Er is per kind 1 foto beschikbaar, deze kunt u aanschaffen door 4 euro gepast in een envelop te doen met de naam en klas van uw kind erop vermeld.
Deze envelop mag worden afgegeven bij de leerkracht of bij Sandra, onze conciërge. Vervolgens krijgt uw kind de foto mee retour.

Sterke helpende handen gevraagd! Voor het verplaatsen van een schuurtje hebben we een paar sterke mensen nodig op woensdag 7 juli rond 12.00 uur. Wil je even komen helpen neem dan contact op met onze conciërge Sandra: s.verelst@tiliander.nl

Getuigschriftenuitreiking Dit schooljaar vindt de getuigschriften plaats in onze eigen zaal. Wij vinden het fijn dat de ouders zijn hierbij aanwezig kunnen zijn. Uiteraard vragen wij u wel om de bekende maatregelen te blijven hanteren. 
Hierbij het schema van de lagere school:
Donderdag 22 juli
8.30 uur klas 1

9.30 uur klas 2b
10.30 uur klas 3
11.30 uur klas 4/5
12.30 uur klas 4
13.30 uur Peronniek

Vrijdag 23 juli
8.45 uur klas 5
9.45 klas 2a
11.15 uur klas 6

In de kleuterklassen wordt vrijdag 23 juli afscheid genomen van de oudste kleuters in de eigen klassen. Dit vindt plaats van 8.40 tot 9.10 uur


Agenda:
 U begrijpt dat het een en ander mede afhankelijk is van de ontwikkelingen op het gebied van het Covid-virus.
* Woensdag 7 juli: Vlinderdag, de jongste kleuters zijn vrij

* Vrijdag 23 juli: Laatste schooldag, alle kinderen om 13.00 uur uit.
* Zomervakantie van vrijdag 23 juli t/m vrijdag 3 september.
* Maandag 6 september: eerste schooldag voor de lagere school.
* Dinsdag 7 september: eerste schooldag voor de kleuters.