weekbericht N.973

26 maart 2021

Beste ouders, De lente is begonnen. Dat vieren we vandaag ook met Palmpasen. Haantjes (broodjes) bakken, zelf voor de oudere leerlingen boven een vuurtje, wandelen met een palmpaasstok door de wijk, zingen voor ouderen en nog veel meer. In deze bijzondere tijd zorgen we er voor dat de beleving van Palmpasen recht overeind blijft staan.
De lente is begonnen. De gewassen beginnen te groeien, net zoals de kinderen. We zien elke keer weer dat ze stappen maken in hun ontwikkeling. Dat is goed om te zien en daar mogen we met ons allen trots op zijn.
De lente is begonnen. De klok wordt weer op de zomertijd gezet. In het voorjaar gaat de klok een uur vooruit. Het is dan weer een uurtje langer licht, terwijl de zon sowieso al langer aan de hemel staat. Dus dat is bijna dubbel zo veel zon.
Binnenkort vinden voor de onderbouw de oudergesprekken plaats. De leerkrachten vinden het fijn om u weer te spreken, al is het nog steeds online. Ook de kleuterjuffen hunkeren er naar om alle ouders weer te zien. Zij hebben een online ouderavond georganiseerd.
Het team van Basisschool Tiliander wenst u veel lentevreugde toe!


Palmpasen De zondag voor Pasen noemen we Palmzondag. In de Christelijke kerk wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. De Bijbel vertelt dat vele mensen naar Jeruzalem gekomen waren om het Joodse Pascha (Joden vieren dan de uittocht & bevrijding uit Egypte) te vieren. Zij hadden van de vele wonderen van Jezus gehoord en kwamen hem nu jubelend tegemoet om hem als de langverwachte koning binnen te halen. Zij sneden palmtakken van de bomen en riepen Hosanna naar Jezus, die op een ezel gezeten Jeruzalem binnenreed. De jubelstemming van Palmpasen is een laatste uitspatting voordat de lijdensweek begint. In de week voor Pasen voelen sommige mensen dat het leven moeite kost. Ze lijden mee als een innerlijke kruistocht. Gelukkig wacht daar aan het einde de opstanding en herrijzenis.
Met Palmpasen lopen de kinderen van de vrijescholen met een palmpaasstok door de straten. De feestelijk versierde stokken zijn nu ook een teken van de naderende lente en verwijzen naar de palmtakken, waarmee Jezus Jeruzalem binnen gehaald werd. Boven op de stok is een broodhaantje (lente) geprikt en de versierde hoepel symboliseert bij de kleuters de zonneschijf. De wat oudere kinderen maken vaak een kruis van houten stokken, die verwijst al naar Pasen. De kettingen van gedroogde vruchtjes en de takjes buxus doen ons denken aan de natuur die weer tot leven komt. Het is een vrolijk feest, maar wel op een ingetogen manier.


Indeling fietsenstalling Afgelopen week is de indeling van de fietsenstalling aan de Lange Nieuwstraat aangepast. De twee buitenste rijen zijn veranderd. Concreet betekent dit:
De rij naast het hek is bestemd voor kleuters en klas 1 en 2 en 3
De middelste rij is bestemd voor klas 4 en 5 en 6
De rij naast het klimrek is bestemd voor de leerkrachten.


Agenda: U begrijp dat het een en ander mede afhankelijk is van de ontwikkelingen op het gebied van het Covid-virus.
* Donderdag 1 april: Paasviering op school, school uit om 13.00 uur
* Vrijdag 2 april: Goede vrijdag, geen school
* Maandag 5 april: Tweede paasdag, geen school
* Maandag 19 april: Online ouderavond voor kleuterklas A+B+C aanvang 20.00 uur
* Dinsdag 20 april: Online ouderavond voor kleuterklas D+E aanvang 20.00 uur
* Woensdag 21 april: Studiemiddag, hele school uit om 12.00 uur
* Dinsdag 27 april: Koningsdag, geen school
* Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei, meivakantie