Weekbericht N.955

16 oktober 2020

Corona-update We sluiten vandaag een periode af vanaf de zomervakantie tot de herfstvakantie. Het was een spannende periode waarbij het doel het doorgaan van het geven van onderwijs goed gerealiseerd is. Er gingen geen klassen naar huis, er was voldoende invalkracht en vooral verheugend is: niemand van de leerkrachten is positief getest!
We blijven de komende tijd de richtlijnen strikt als mogelijk volgen! Namens allen een goede herfstvakantie toegewenst!

Verkeer rond school Ondergetekende is recent met de gemeente in gesprek geweest over de herinrichting Lange Nieuwstraat. De hele straat ‘gaat op de schop’ in voorjaar 2021. Wat ik aangekaart heb is de in mijn ogen onveilige verkeerssituatie rond de school. Dit geldt zeker rond de haal-en brengtijden. Er is ook een verslechtering van de situatie ontstaan na de invoering van betaald parkeren. Het waren positieve gesprekken waarbij ik gepleit heb voor:
-kiss-and-ridestroken voor genoeg auto’s,
-voor weren van vrachtwagens en ander ‘zwaar verkeer’ rond de school,
-voor een aantal niet betaald parkeerstroken voor schoolgebruik.
De beleidsmakers delen mijn bezorgdheid en hoewel ze geen vaste toezeggingen konden doen nemen ze mijn punten wel mee in de uitvoering. Ze zijn het met mij eens dat er iets dient te veranderen! Daarnaast hebben we besproken dat een deel van de problematiek ook voortkomt uit oudergedrag: op de stoep parkeren, op de stoep fietsen, openslaande portieren als er kinderen langs komen, op de stoep parkeren voor de fietsenstalling zodat er daar een opstopping ontstaat, enz. Hierbij nogmaals het dringende verzoek daar met zijn allen op te letten! U wordt verder op de hoogte gehouden.
Met vriendelijke groet, Ladja Jiran.


Agenda * Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober: Herfstvakantie
* Vrijdag 13 november: Sint Maarten