weekbericht N.909

30 augustus 2019

 

 Schoolregels

Nu de nieuwbouw in gebruik is, is het goed om voor het brengen en ophalen van jullie kinderen afspraken te hebben. Dat zijn de volgende: 

- de deuren van school gaan om 8.15 uur open. Vanaf die tijd kunt u naar binnen. 

- zet uw fiets in de fietsenstalling en niet daar buiten op de speelplaats. De stalling is berekend op deze schoolomvang. Als iedereen zijn/haar fiets effectief geplaatst wegzet dan passen ze in de stalling. 

- kleuters in de nieuwbouw worden gebracht en gehaald door de ingang aan de kopse kant bij de Lange Nieuwstraat. 

- alle overige kleuters worden gebracht en gehaald door de ingang aan de Buitenstraat. 

- alle lagereschool kinderen verzamelen bij aanvang school bij de oorspronkelijke speelplaats aan de Lange Nieuwstraat bij de hoofdingang. Dus niet bij de nieuwe speelplaats. 

- leerlingen van de klassen 1 en 2 zitten in de nieuwbouw en zij gaan door de ingang naast het Peronniek-lokaal naar binnen. Dus niet door de kleuteringang aan de lange Nieuwstraat of door de hoofdingang. 

- Alle andere leerlingen hebben een vaste plaats op de speelplaats waar zij zelf met hun leerkracht naar binnen gaan. 

Om de rust in school te bewaren, wat met al die ingangen nu echt nodig is, lopen lagereschoolkinderen ’s ochtends niet binnen en buiten voor tassen ea! Ook het meelopen om met ouders bv een kleuter weg te brengen is niet de bedoeling. 

 

Jaarfeestengroep 

Op woensdag 18 september om 20.00u is er voor de jaarfeestengroep een overleg over het St. Maartensfeest. Wie zich graag bij deze voorbereidingsgroep wil aansluiten is van harte welkom. 

 

Agenda: 

* Maandag 9 september t/m vrijdag 13 september: hele school om 13.00u uit 

* Dinsdagavond 10 september: Ouderavond klas 4 

* Maandag 16 september: Ouderavond kleuterklas C en D 

* Dinsdag 17 september: Ouderavond klas 5 en kleuterklas A, B en E 

* Woensdag 18 september: Ouderavond klas 1B en 2. Overleg jaarfeestengroep. 

* Vrijdag 20 september: Studiedag. Kinderen zijn vrij 

* Zondag 22 september: Familiefestival Waldorf 100 jaar. Zie volgende pagina 

* Maandag 23 september: Ouderavond klas 1A 

* Dinsdag 24 september: Informatie avond nieuwe ouders 

* Woensdag 25 september: Ouderavond klas 3 een 3-4 

* Vrijdag 27 september: St. Michaëlsfeest. School uit om 13.00u 

* Zaterdag 28 september: Speelochtend nieuwe kleuters