Weekbericht N.899

10 mei 2019

Wegopbreking
Vanaf maandag 22 april (begin meivakantie) tot einde schooljaar is het kruispunt Gasthuisring/Lange Nieuwstraat afgesloten. Houdt dus na de meivakantie rekening met een iets langere reistijd omdat u moet omrijden als u normaal gesproken deze route gebruikt.


Poppengroep
Op woensdag 15 mei om 20.00 uur is er weer een werkavond van de poppengroep op school. Iedereen die zin heeft is van harte uitgenodigd!


Avondvierdaagse 2019
Dit jaar willen we als school mee gaan lopen met de Avondvierdaagse Tilburg.
Dit evenement vindt plaats van maandag 17 t/m donderdag 20 juni 2019. We zullen ons alleen inschrijven voor de 5 kilometer.
Er wordt alle dagen om 18:30 uur gestart. Voor maandag en dinsdag is dat in het Reeshofpark, woensdag en donderdag op het terrein van De Rooi Pannen. De routes zijn bij ons nog niet bekend, maar op de site van Avondvierdaagse Tilburg (www.avd-tilburg.nl) kan dit gevolgd worden. Deelname aan de avondvierdaagse is kosteloos voor de kinderen, school heeft hiervoor een bijdrage gedaan. Je kunt je aanmelden, door een e-mail te sturen aan avdtiliander@gmail.com met de volgende punten van de deelnemer(s):

Naam 

Hoeveelste keer
Kledingmaat (voor t-shirt, alleen voor kinderen)
Mobiel nummer (ouder/verzorger/begeleider)

Iedere ouder/verzorger die voor een medaille mee wilt lopen, betaalt € 4,75 inschrijfgeld, over te maken op rekeningnummer NL69RABO0138915326 t.n.v. C. van Eeden.


Belangrijk is dat iedere deelnemer begeleid wordt door een ouder/verzorger. Mocht dat niet lukken, dan vragen we je om zelf een andere ouder/verzorger te regelen, die je kind(eren) begeleid.


Aanmelden kan tot en met 24 mei 2019. Na deze datum kan je alleen op eigen inschrijving meelopen. Via de e-mail kunnen er vragen gesteld worden en zullen wij je informeren over belangrijke zaken. avdtiliander@gmail.com
Loop je met ons mee?
Groetjes, Miranda Bergmans en Christiaan van Eeden


Agenda:
* Dinsdag 14 mei: Klassenfoto’s
* Woensdag 15 mei: Werkavond poppengroep, aanvang 20.00 uur
* Woensdag 15 mei: Ouderavond klas 2/3, aanvang 20.00 uur
* Woensdag 22 mei: Ouderavond klas 1, aanvang 20.00 uur
* Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag
* Vrijdag 31 mei: Vrije dag