Weekbericht N.892

01 maart 2019


Parkeren!
Nog regelmatig horen wij van onze overburen dat ouders van onze school hinderlijk op de stoep van privéwoningen parkeren.
Vandaag kreeg ik zelfs een buurvrouw te spreken die vertelde dat ze uitgescholden werd omdat ze er iets van gezegd had.
Ik wil u dringend vragen om niet op plaatsen te parkeren waar dat niet mag. We willen de buurt graag te vriend houden!
De gemeente gaat na de vakantie foutparkeerders een boete geven. 


Landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart 2019.
Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en FvOv roepen op 15 maart a.s. een staking uit voor alle onderwijssectoren, van het primair onderwijs tot universiteit.
Basisschool Tiliander doet mee aan deze staking! ( met uitzondering van Windekind ).
Als schoolleider hecht ik waarde aan het stakingsrecht en onderschrijf ik deze ook. Het blijft goed om aan de politiek een signaal af te geven!
Mocht u als ouder echt geen oplossing zien voor opvang op deze dag dan hoor ik dat graag voor 13 maart a.s. en zoeken we samen naar een oplossing.


Medezeggenschapsraad Plein 013
Op het ouderprikbord vindt u informatie over de MR van het Samenwerkingsverband Plein 013. Mocht u interesse hebben om hierop te reageren dan kunt u dat rechtstreeks doen naar de vermelde contactpersoon. 


Ouderavond leerrijpheid
Op dinsdag 12 maart om 20.00 uur wordt er een ouderavond georganiseerd waarin het thema `Leerrijpheid` centraal staat. Graag nodigen we alle kleuterouders uit om op deze avond aanwezig te zijn.
Nog geen oudste kleuter? Ook als je nog een jongere kleuter hebt is deze avond zeer leerzaam!
Ben je vorig jaar al geweest? Schroom niet om nog een keer te komen! Wie weet hoor je weer nieuwe, verhelderende dingen.
We staan stil bij hoe we door de dag heen met de oudste kleuters werken, juf Maryse vertelt over wat zij met de oudste kleuters doet en ook geven we al een klein doorkijkje naar de eerste klas.
Wij hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op deze inspirerende avond!
vriendelijke groet, De kleuterjuffen


De poppengroep
De poppengroep van Tiliander heeft op woensdag 13 maart om 20:00 uur op school een werkavond. De poppengroep kan wel wat versterking gebruiken en wij nodigen ouders dan ook van harte uit om op die avond een kijkje te komen nemen. Als mensen dan geïnteresseerd zijn, kunnen we afspreken hoe ze iets kunnen bijdragen aan de poppengroep.
Mensen kunnen zich aanmelden op mijn e-mailadres: jeannette.koopmans@gmail.com (dubbel n, dubbel t)! 


Agenda:
* Maandag 4 t/m vrijdag 8 maart Voorjaarsvakantie/Carnavalsvakantie
* Dinsdag 12 maart: Ouderavond voor kleuterouders over leerrijpheid, aanvang 20.00 uur
* Woensdag 13 maart: Werkavond van de poppengroep, aanvang 20.00 uur
* Vrijdag 15 maart: Alle kinderen zijn vrij i.v.m. staking (m.u.v. Windekind)
* Zaterdag 23 maart: Tuinwerkdag