weekbericht N.890

15 februari 2019

Landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart 2019.
Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en FvOv roepen op 15 maart a.s. een staking uit voor alle onderwijssectoren, van het primair onderwijs tot universiteit. 

Basisschool Tiliander doet mee aan deze staking! ( met uitzondering van Windekind ).Als schoolleider hecht ik waarde aan het stakingsrecht en onderschrijf ik deze ook. Het blijft goed om aan de politiek een signaal af te geven! Mocht u als ouder echt geen oplossing zien voor opvang op deze dag dan hoor ik dat graag voor 13 maart a.s. en zoeken we samen naar een oplossing. Met vriendelijke groet, Ladja Jiran 

 

Medezeggenschapsraad Plein 013 

Op het ouderprikbord vindt u informatie over de mr van het Samenwerkingsverband Plein 013. Mocht u interesse hebben om hierop te reageren dan kunt u dat rechtstreeks doen naar de vermelde contactpersoon. 

Ouderavond leerrijpheid 

Op dinsdag 12 maart wordt er een ouderavond georganiseerd waarin het thema `Leerrijpheid` centraal staat. Graag nodigen we alle kleuterouders uit om op deze avond aanwezig te zijn. Nog geen oudste kleuter? Ook als je nog een jongere kleuter hebt is deze avond zeer leerzaam! Ben je vorig jaar al geweest? Schroom niet om nog een keer te komen! Wie weet hoor je weer nieuwe, verhelderende dingen. 

We staan stil bij hoe we door de dag heen met de oudste kleuters werken, juf Maryse vertelt over wat zij met de oudste kleuters doet en ook geven we al een klein doorkijkje naar de eerste klas. Wij hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op deze inspirerende avond! 

vriendelijke groet, De kleuterjuffen 


Beste ouders, 

We willen als school graag een ouder/verzorger helpen bij het brengen van een leerling naar school toe. In sommige gevallen ook bij het ophalen van school. 

Het gaat met name om de dinsdagen, woensdagen en donderdagen. Ook voor één van deze dagen zou het al een hulp zijn! 

Mocht iemand vragen hierover hebben of een toelichting willen dan hoor ik dat graag! 

U kunt dan mailen naar l.jiran@tiliander.nl 

 

Gevonden voorwerpen. In de centrale hal onder het prikbord staat een houten kist met gevonden voorwerpen. Hij zit weer overvol met handschoenen, mutsen, sloffen, gymkleding en broodtrommels enz. Dus kijk even of er iets van u bij ligt. Woensdag 20 februari om 13.00 uur wordt alles uitgestald op het podium van het grote plein. Alles wat na woensdag 27 februari nog in de kist zit wordt naar de kringloop gebracht. 

 

Agenda: 

* Dinsdag 19 februari: Ouderavond klas 1, aanvang 20.00 uur 

* Woensdag 20 februari: Ouderavond klas 2/3, aanvang 20.00 uur 

* Donderdag 21 februari: Ouderavond klas 2, aanvang 20.00 uur 

* Vrijdag 1 maart: Carnavalsfeest op school; alle kinderen zijn om 13.00 uur uit, de peuterspeelkamer Windekind is tot 14.00 uur geopend. 

* Maandag 4 t/m vrijdag 8 maart Voorjaarsvakantie/Carnavalsvakantie 

* Dinsdag 12 maart: Ouderavond voor kleuterouders over leerrijpheid. 

* Vrijdag 15 maart: Alle kinderen zijn vrij i.v.m. staking (m.u.v. Windekind)