Weekbericht N. 877

02 november 2018

 

Herfstmarkt 

Morgen is het zover! Er wordt hard gewerkt om er een mooie herfstmarkt van te maken. Kom gezellig een kijkje nemen en neem familie, buren, vrienden en kennissen mee. En misschien heb je nog wat ruimte om hier of daar een extra handje te helpen als dat nodig is. 

In de bijlage een plattegrond en overzicht van alle activiteiten. 

 

Roodvonk 

Er is roodvonk geconstateerd in de kleuterklassen. Voor informatie en vragen en antwoorden over roodvonk zie website RIVM: https://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Roodvonk 

 

Sint Maarten 

Op vrijdag 9 november tussen 17.30 uur en 18.30 uur wordt het Sint Maartensfeest op school gevierd. Het feest verloopt voor de kleuters anders dan voor de kinderen van de lagere school. In de bijlage van deze mail treft u twee brieven met meer informatie rondom dit feest. 

 

Ouderbijdrage 

Vorig schooljaar hebben we u gevraagd om uw ouderschenkingsformulieren in te leveren en deden we een appèl op u om een schenking te doen zodat we onze pedagogische doelen kunnen blijven realiseren. 

Het hele goede nieuws hierin is dat we over het schooljaar 2017-2018 het streefbedrag gehaald hebben met een bedrag van € 55.000. Hartelijk dank hiervoor!! 

Het minder goede nieuws is dat dit bedrag geschonken wordt door ongeveer 90 % van alle ouders. Graag zouden we van iedereen een reactie zien. Mocht u het nog niet ingeleverd hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk dat alsnog te doen. Het formulier is verkrijgbaar bij Sandra onze conciërge. 

Met vriendelijke groet, 

Ladja Jiran 

 

Bouwproces 

Het bouwproces loopt voortvarend en we gaan nu echt beginnen nu de termijn van bezwaren van omwonenden is verstreken. Er waren geen bezwaren. 

Omdat ook het naast onze school gelegen Lumenplantsoen een andere inrichting krijgt en wij als school een deel kunnen gaan gebruiken als speelplaats organiseert de gemeente een informatieavond voor alle omwonenden van het plantsoen. 

Ondergetekende heeft aangeboden dit op school te organiseren. 

Op dinsdag 27 november a.s. van 18.30 uur tot 21 uur is er in onze zaal een inkijk over hoe het Lumenplantsoen er in de nabije toekomst uit gaat zien en ons deel van de vergrote speelplaats. 

U bent daarbij van harte welkom! 

 

Parkeren 

Per 1 december a.s. is er sprake van betaald parkeren in de hele wijk Theresia waar onze school binnen valt. Dat betekent dat u ook vanaf 9 uur ’s morgens in de omliggende straten van school dient te betalen. 

Hier is geen uitzondering voor mogelijk en wij betreuren deze situatie. 

Wel is met de gemeente afgesproken en in de nieuwe bouwplannen opgenomen dat vanaf de oplevering van de nieuwe aanbouw een “kiss and ride-strook” voor 17 auto’s wordt gecreëerd in de Lange Nieuwstraat voor onze school. 

We koersen aan op oplevering in juni 2019. 

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande dan kunt u mij altijd mailen; l.jiran@tiliander.nl 

Met vriendelijke groet, 

Ladja Jiran 

 

Agenda: 

* Zaterdag 3 november: Herfstmarkt 

* Vrijdag 9 november: Viering St. Maarten op school 

* Maandag 12 november: Ouderavond klas 1, aanvang 20.00 uur 

* Maandag 12 november: Jaarfeestenvergadering advent en kerst, aanvang 20.00 uur 

* Maandag 12 november: Maak-ouderavond kleuterklas A + C + D, aanvang 20.00 uur 

* Dinsdag 13 november: Maak-ouderavond kleuterklas B + E, aanvang 20.00 uur 

* Dinsdag 13 november: Maak-ouderavond combinatieklas 2/3 + klas 2, aanvang 20.00 uur 

* Dinsdag 27 november: Informatie avond Lumenplantsoen, van 18.30 uur tot 21.00 uur 

* Donderdag 6 december: Alle kinderen zijn vrij