WEEKBERICHT N.869

31 augustus 2018

De nieuwe Privacy wet 

Vanwege de grote vraag van ouders om informatie te delen bijvoorbeeld in de vorm van klassenlijsten, zoals we gewend waren, willen we inventariseren of er bezwaren zijn, zodat we daar rekening mee kunnen houden. 

Er wordt centraal binnen Pallas een toestemmingsformulier gemaakt. Naar verwachting ontvangt u die komende week. Wij houden u op de hoogte! 

 

Informatie avond en speelochtend 

Om de open dagen aan te kondigen zijn affiches gedrukt. Deze worden binnenkort aan uw kind meegegeven. Wij verzoeken u vriendelijk deze op een goed zichtbare plek op te hangen. Meer affiches zijn verkrijgbaar bij Sandra onze conciërge. 

Dinsdag 25 september om 20.00 uur is er een informatie avond voor ouders die een school zoeken voor hun kindje en een kijkje willen nemen binnen onze school. Er wordt uitleg gegeven en een rondleiding. 

Zaterdag 29 september is er een speelochtend van 11.00 tot 13.00 dan is nogmaals de mogelijkheid een kijkje te komen nemen binnen de school, nu samen met uw kind(eren). 

 

Herfstmarkt – Kom je mee helpen?
De zomervakantie is voorbij, het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij hopen dat jullie een fijne en ontspannen vakantie hebben gehad en van de bijzondere tropische temperaturen hebben kunnen genieten. We wensen jullie een prachtig nieuw schooljaar toe.

Langzaam gaan we richting de herfst en dus ook de herfstmarkt. Deze staat -als het goed is- op 3 november in jullie agenda. De herfstmarkt is een onmisbare evenement voor onze school. Tijdens dit evenement wordt er geld gegenereerd, waarvan een deel vervolgens weer in projecten binnen te school wordt geïnvesteerd en waar al onze kinderen dus profijt van hebben. Los daarvan, is het een mooie, sfeervolle en ontspannen wijze om de school te leren kennen en nieuwe contacten te leggen. 

Om dit te realiseren hebben we krachtpatsers, mastendragers en sfeerbrengers nodig. De organisatie van de herfstmarkt is op zoek naar versterking. Zou je hierin iets willen betekenen, neem dan contact op met m.dohmen@tiliander.nl Woensdag 5 september om 13u30 komen we samen, je bent van harte welkom om aan te haken om te zien wat jij kunt betekenen. 

Daarnaast zal er binnenkort natuurlijk weer een inschrijfboek komen te liggen bij Sandra. Dit boek zal op de komende ouderavonden de klassen rond gaan. Vergeet deze niet in te vullen. 


De Herfstmarkt-commissie 

 

Lezing VVOT (Voortgezet Vrije school Onderwijs Tilburg)

Initiatiefgroep Voortgezet Vrijeschool Onderwijs in Tilburg presenteert: 

 

‘Ontwikkelingsgericht onderwijs; investeren in de toekomst’ 
- informatie-avond met Paul van Meurs

Het initiatief tot realisatie van een school voor voortgezet vrije-schoolonderwijs, zoekt nog altijd bedding in Tilburg. Om u bij te praten, maar ook om te prikkelen, informeren en discussiëren, nodigen wij u van harte uit voor onze volgende lezing. 

Deze zal plaatsvinden op woensdag 26 september om 20:00 uur (inloop met koffie en thee vanaf 19:45 uur) in de grote zaal van basisschool Tiliander, Lange Nieuwstraat 189 in Tilburg. 


We praten u kort bij over wat de initiatiefgroep het afgelopen schooljaar op touw gezet heeft, en hoe we de komende tijd verder gaan werken aan de bouw van ons ideaal. Leerkracht Sanne Riemers geeft met oud-koorklas-leerlingen een swingend mini-concert, waarna we graag het woord overdragen aan Paul van Meurs.

Paul is senioradvisor bij de Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen. Hij werkte tevens als coördinator pedagogische sectie van de Antroposofische Vereniging. Hij staat mensen in èn buiten het werkveld van vrijescholen met raad en daad terzijde. Paul zal ingaan op de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 21 jaar en ilustreren hoe vrije-schoolonderwijs inspeelt op elke fase. Blijken zal wat er zo logisch is aan deze onderwijsvisie. 

Bestaande middelbare-vrijescholen in heel Nederland en Vlaanderen bieden dusdanig uniek onderwijs, dat ze regionale aantrekkinskracht bezitten. Ook voor de zesde stad van Nederland wellicht een uiterst welkome aanvulling op het huidige aanbod? 


Kom en oordeel zelf! 

Wij hopen u in groten getale te mogen ontmoeten.