weekbericht n. 1024

30 juni 2022

Beste ouders,
Wat zijn de vooruitzichten voor dinsdag aanstaande mooi. De zon zal stralen op deze dag. Met dank aan al degene die nu al veel werk hebben verricht en nog veel werk gaan verrichten kunnen we dinsdag toch een mooi schoolfeest tegemoet zien. Ondertussen is het vandaag 1 juli en dat betekent nog 3 weken. Drie weken die bol staan van allerlei activiteiten. Dan start de zomervakantie. Voor we het weten beginnen we dan aan een nieuw schooljaar. Verderop in dit weekbericht kunt u het vakantierooster, de studiedagen en de jaarfeesten voor 2022-2023 terugvinden, zodat u hier alvast rekening mee kan houden. 
Het team van Basisschool Tiliander. 

Laatste schooldag kleuters     
De oudste kleuters nemen op vrijdagochtend 23 juli afscheid in de klas. De ouders mogen hierbij aanwezig zijn.     

Let op: de kleuters zijn de laatste schooldag om 11.45u uit.     

De kleuterjuffen zijn namelijk aanwezig bij het afscheid van de zesdeklassers.    
 
Getuigschriftenuitreiking     
Vanaf klas 1 wordt er elk jaar een getuigschrift uitgereikt aan uw kind. Dit is een viering waarbij de ouders ook aanwezig zijn. De uitreiking vindt plaats in onze mooie grote zaal.     

Hierbij de indeling:

Donderdag 21 juli 

8.30 uur    klas 1a
9.30 uur    klas 1b
12.30 uur   klas 3a
11.30 uur    klas 3b
10.30 uur   klas 4
13.30 uur   klas 5
14.30 uur   klas 5 combiklas

Vrijdag 23 juli
8.30 uur     Peronniek
9.15 uur      klas 2
10.30 uur    klas 6
11.15 uur      klas 6 combiklas
12.00 uur     afscheid klas 6 

Er wordt met alle klassen afscheid genomen van klas 6. Door de grootte van de zaal kunnen alleen de ouders van klas 6 aanwezig zijn. 

Agenda:
* Dinsdag 5 juli: Schoolfeest lagere school
*Woensdag 6 juli: Vlinderdag voor de kleuters die naar de eerste klas gaan. De andere  kleuters zijn dan vrij *
* Donderdag 21 juli: Getuigschriftenuitreikingen
* Vrijdag 22 juli: Laatste schooldag. Getuigschriftenuitreikingen. School uit om 13.00u Let op: de kleuters zijn om 11.45u uit.
* Maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september: Zomervakantie
* Maandag 5 september: Eerste schooldag lagere school. 13.00u uit
* Dinsdag 6 september: Eerste schooldag kleuterklassen


Vakantierooster 2022-2023 
5 september Kleuters vrij
23 september Studiedag
21 oktober Personeelsdag
24 oktober t/m 28 oktober Herfstvakantie
21 november   Studiedag
6 december  Studiedag
23 december (vrijdag) t/m 6 januari Kerstvakantie
25 januari Studiedag
20 februari t/m 24 februari  Voorjaarsvakantie
15 maart      Studiedag
7 april (vrijdag) t/m 10 april  Pasen
24 april t/m 5 mei  Meivakantie
18 mei + 19 mei   Hemelvaart
29 mei  Pinksteren
17 juli t/m 25 augustus    Zomervakantie

De school is voor alle kinderen om 13.00 uur uit op: 
5 september Lagere school
19 t/m 22 september Algemene zaken
29 september Sint Michaël
13 oktober  Studiemiddag vanaf 12.00 uur
11 november  Sint Maarten
5 december  Sinterklaasviering
22 december  Kerstviering
14 februari  Studiemiddag vanaf 12.00 uur
17 februari  Carnaval
31 maart  Palmpasen
6 april  Paasviering
26 mei  Pinksterfeest
12 t/m 16 juni  Algemene zaken
23 juni  Sint Jan
14 juli  Laatste schooldag